Video Tutorials
آموزش ویدیویی
استفاده و توسعه با استدیوی هروف

با مشاهده ویدیوهای کوتاه تولید شده برای آموزش استفاده و توسعه با استدیوی هروف کار کردن و توسعه و طراحی سایت و نرم افزار با هروف را یاد بگیرید و ایده های خود را سریع تر به وب سایت و یا نرم افزار قابل استفاده برای مخاطبانتان تبدیل کنید.

راهنما و مستندات افزونه ها

افزونه های استدیوی هروف توسط کاربران توسعه می یابند و دارای مستندات و راهنمای مجزا هستند که می توانید مستندات نسخ مختلف این افزونه ها را مطالعه کنید.

راهنمای استفاده از هروف

راهنمای متنی استدیوی هروف شامل توضیحات و تصاویر برای آشنایی شما با محیط استدیوی هروف است. با مطالعه راهنمای متنی استفاده از استدیوی جواب سوال های خود را بیابید.

مستندات توسعه با هروف

برای توسعه افزونه و یا نرم افزار خود در استدیوی هروف مستندات توسعه در استدیوی هروف را مطالعه کنید و با امکانات توسعه برای وب سایت و نرم افزار آشنا شوید.

کتابخانه شیوه نامه HeCSS

برای سهولت در فرایندهای توسعه و نشر نرم افزار و وب سایت های تولید شده با اشتدیوی هروف، رابط خط فرمان کارن به شما کمک می کند که تنها با تایپ چند کلمه به هدف خود برسید.

کتابخانه اسکریپت HeUI

برای سهولت در فرایندهای توسعه و نشر نرم افزار و وب سایت های تولید شده با اشتدیوی هروف، رابط خط فرمان کارن به شما کمک می کند که تنها با تایپ چند کلمه به هدف خود برسید.

رابط خط فرمان کارن

برای سهولت در فرایندهای توسعه و نشر نرم افزار و وب سایت های تولید شده با اشتدیوی هروف، رابط خط فرمان کارن به شما کمک می کند که تنها با تایپ چند کلمه به هدف خود برسید.