برای نگهداری خاطره 8 سال کار بر روی نسل ششم فریم ورک مدیریت سیستم و یادآوری دردهایی که با .Net Framework کشیدیم، تاریخچه توسعه و رفع اشکالهای فریم ورک هروف تا نسخه 12 را اینجا نگه داشتیم تا شما هم بتوانید شاهد سالها تغییر در این نرم افزار باشید.

نسخه 12.0.005

تغییرات
- افزودن امکان ثبت اسکریپت برای قالب ها
- افزودن سیستم خودکار پشتیبانی گیری از شیوه نامه ها و اسکریپت های قالب
- تغییر در شیوه فراخوانی شیوه نامه های هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فراخوانی اسکریپت های هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان انتخاب نسخه JQuery برای توسعه
- تغییر نام فرمت وب پارت های استاتیک به .hrph
- تغییر در داده های اولیه ارسالی به صفحه Action افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی پنجره های افزونه ها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در بارگزاری وب پارت های استاتیک

نسخه 12.05/9/2019

تغییرات
- حذف سرویس جمع آوری و Cache اطلاعات متا برای صفحات تولید شده توسط افزونه ها
- تغییر در ساختار فراخوانی اطلاعات متا برای صفحات تولید شده توسط افزونه ها
- تعییر در شیوه اعلام صفحات بدون محتوا با اعلام خطلای 404
- حذف JQuery.UI از هسته استدیوی هروف
- همخوان کردن استدیوی هروف و همه نسخه های JQuery
- حذف Tooltip از هسته استدیوی هروف
- حذف عملکردهای پیش فرض استدیوی هروف از هسته نرم افزار
- بهینه سازی فشرده سازی صفحات تولید شده
- افزودن امکان ثبت تگ های HTML در انتهای صفحه
- همخوان شدن استدیوی هروف با همه نسخه های Bootstrap

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش Favicon
- اصلاح در متون سیستم

نسخه 11.97/6/2019

تغییرات
- تغییر در ساختار عملکردهای کنسول در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فراخوانی آیکون افزونه ها در Toolbar
- تغییر در ساختار پوشه ها و شیوه فراخوانی وب پارت های افزونه ها
- تغییر در ساختار پوشه ها و شیوه فراخوانی صفحات افزونه ها
- جداکردن عملکرد کنسول های پیش فرض سیستم از هسته سیستم
- افزایش امنیت سیستم و ذخیره تنظیمات افزونه ها
- تغییر در ساختار پوشه های افزونه های استدیوی هروف
- تغییر در شیوه تولید صفحات پویا در استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فراخوانی و ذخیره تنظیمات کلی سیستم

نسخه 11.85/6/2019

تغییرات
- افزودن امکان ثبت آیکون افزونه ها در Toolbar
- حذف واحد پولی از هسته استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه فهرست افزونه های قابل تصب
- تغییر در شیوه ارائه فهرست زبان های قابل تصب
- تغییر در شیوه نصب افزونه ها و زبان های سیستم
- تغییر در شیوه فراخوانی فونت ها و افزودن امکان ثبت انواع فونت برای تمامی زبان ها
- تغییر در شیوه فراخوانی شیوه نامه ها از قالب سایت
- افزودن امکان ثبت شیوه نامه های متعدد در قالب
- افزودن شیوه نامه اختصاصی برای پرینت به قالب سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح عملکرد حذف وب پارت از صفحه
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح عملکرد لغو نمایش وب پارت ها

نسخه 11.75/1/2019

تغییرات
- بهینه سازی صفحات کنسول
- افزودن امکان اصلاح اطلاعات نمایش صفحه ورود به کنسول از فایلهای اختصاصی
- افزودن امکان اصلاح کد قالب های اختصاصی افزونه ها
- افزودن امکان اصلاح کد قالب های خصوصی سازی شده برای صفحات محتوا
- تغییر در پوشه های هسته نرم افزار استدیوی هروف
- جدا کردن وب پارت های سفارشی برای زبان های مختلف
- کاهش میزان استفاده از ریسورس های سرور و بالابردن تولید صفحات
- حذف سیستم فراخوانی قلم ها از هسته سیستم
- بهینه سازی استفاده از سیستم کاهش حجم GZip
- تغییر در منطق فراخوانی چینش وب پارت ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فراخوانی اطلاعات نمایش صفحه ورود به کنسول
- اصلاح کدهای تولید شده با استانداردهای HTML5

نسخه 11.64/29/2019

تغییرات
- تغییر در ساختار پوشه بندی هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فراخوانی صفحات کنسول
- تغییر شیوه فراخوانی وب پارتها در صفحات تولید شده
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- تجمیع تمامی Config ها در یک پوشه درون App_site
- ادغام پوشه های Template های ساخته شده برای سایت
- افزودن امکان ثبت قالب های قابل اصلاح برای زبانهای مختلف
- بهینه سازی کدهای تولید شده در HTML5
- حذف وب پارت های پیمایش از هسته استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح ترتیب اعمال برای حذف از صفحه با دکمه Esc

نسخه 11.54/23/2019

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- حذف اسکریپت های افکت از سیستم
- حذف کتابخانه اسکریپت ها از هسته سیستم
- حذف ستون چهارم از استدیوی هروف
- حذف حالتهای نمایش پیش فرض از قالب سایت
- بهینه سازی چیدمان وب پارت ها
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- افزایش سرعت هسته استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فراخوانی اسکریپت های استدیوی هروف
- حذف ابزار پیمایش از هسته استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در کد های ساخته شده توسط سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح جیدمان وب پارت ها
- اصلاح شیوه ثبت وب پارت ها

نسخه 11.44/20/2019

تغییرات
- حذف کنسول برای وب پارتهای پیش فرض
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر شیوه معرفی پوشه های کنسول افزونه به فرمت json
- تغییر فرمت فایل مغرفی صفحات افزونه به فرمت json
- تغییر فرمت فایل مغرفی وب پارت های افزونه به فرمت json
- تغییر فرمت فایل معرفی ناشر به فرمت json
- تغییر فرمت فایل معرفی پوسته های داده به فرمت json
- تغییر آدرس فراخوانی تنظیمات خصوصی سازی شده افزونه ها
- حذف امکان تولید صفحات پویا از هسته نرم افزار
- حذف آرشیو رسانه ها از هسته نرم افزار

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح نمایش پنجره های سیستم
- اصلاح در تولید قالب جدید برای نمایش

نسخه 11.34/10/2019

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فرخوانی پنجره های استدیوی هروف
- افزودن info.json به وب پارت ها برای معرفی به سیستم
- افزودن فیلد دریافت عنوان پروژه در صفحه نصب استدیوی هروف
- تغییر چیدمان در منوی ابزار استدیوی هروف
- حذف Ripple effect از شیوه نامه های سیستم
- حذف تنظیمات بخش و محتوا از Toolbar
- بهبود سرعت بارگزاری در استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح فراخوانی شیوه نامه های افزونه ها برای کل کنسول
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح مشکلات در ذخیره سازی قالب جدید

نسخه 11.23/5/2019

تغییرات
- افزودن امکان ثبت URLMapping با مقادیر نامعلوم
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- حذف صفحات و وب پارت های پیش فرض
- افزودن سیستم ثبت گزارشات کاربری به هسته استدیوی هروف
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه پیامهای سیستم به Toast
- افزودن manifest.json به افزونه ها برای معرفی به سیستم
- کاهش نسبت کدها به محتوای صفحات تولید شده

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح نمایش چند پیام خطا در سیستم به صورت پشت هم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح نمایش درباره افزونه ها
- حذف اسکریپت های درون صفحه در صفحات تولید شده

نسخه 11.112/1/2018

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در رابط کاربری دسترسی به افزونه های هروف
- ایجاد رابط های کاربری مناسب برای نمایش کنسول در گوشی و تبلت
- خذف شیوه نامه برای تفکیک انواع فیلدهای ورودی و استفاده از فیلدهای پیش فرض
- تغییر در راهبری کاربران در دسترسی به ابزار طراحی و تنظیمات استدیوی هروف
- جدا شدن کنسول افزونه ها از کنسوا استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ورود به سیستم در استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه فواخوانی و استفاده از متد کم حجم سازی GZip
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- رفع مشکل cryptography در Cookie ها
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تولید URLMap
- اصلاح در فراخوانی اطلاعات کاربر در صفحات عملکرد
- اصلاح در ذخیره سازی Expiration در Authentication

نسخه 11.06/12/2018

تغییرات
- تغییر در هسته استدیوی هروف
- تغییر رابط کاربری استدیوی هروف
- بهینه سازی سرعت تولید صفحات
- حذف پشتیبانی از وب پارت های جستجوی پیشرفته
- حذف پشتیبانی از وب پارت های راهبری کشویی، شمارنده دار و منوی عمودی
- حذف پشتیبانی از وب پارت های تصویر محتوا
- جداسازی فهرست ابزار مدیریت و ابزار نصب زبان و افزونه ها
- حذف گروه های کاربری از هسته سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- رفع اشکال در Cookie ها

نسخه 10.93/13/2018

تغییرات
- تغییر روش کنترل ورود و خروج کاربران به سیستم به شیوه Form Authentication
- تغییر کنترل دسترسی کاربران به حالت Role-Based Authorization
- بهینه سازی کد هسته نرم افزار استدیوی هروف
- بهینه سازی سیستم فراخوانی اطلاعات کاربری
- تغییر در هسته استدیوی هروف
- تغییر آیکون های سایت به Font Icon و افزودن Material.Icon
- بهینه سازی سرعت بارگزاری صفحات
- تغییر واسط کاربری استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم

نسخه 10.81/5/2018

تغییرات
- تغییر در سیستم فراخوانی اطلاعات کاربری
- افزودن امکان بارگزاری فایلها بدون محدودیت حجم
- تغییر در شیوه فراخوانی صفحات افزونه ها در هسته نرم افزار
- ارتقا هسته نرم افزار به .net Framework 4.6.1
- بهینه سازی کد هسته نرم افزار استدیوی هروف
- به روز رسانی کتابخانه SQLite برای نسخه .net 4.5
- افزودن Ripple effect به شیوه نامه های سیستم
- بهینه سازی سیستم کاهش حجم صفحات GZip

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی آدرس سرور ایمیلها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش زیرشاخه ها در صفحه سرشاخه
- اصلاح در متون سیستم

نسخه 10.77/27/2017

تغییرات
- افزودن کانسپت Global Data Collector به استدیوی هروف
- توسعه امکان اتصال افزونه های استدیوی هروف و Microsoft SqlServer
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- کاهش استفاده RAM توسط استدیوی هروف
- افزودن امکان تعریف عنوان پروژه برای استفاده در افزونه ها و ایمیل های ارسالی از طرف سیستم
- حذف پیشتیبانی از قاب وب پارت از استدیوی هروف
- افزودن امکان نمایش بخش ها در قالب های HTML به صورت مجزا
- افزودن "عنوان پروژه" به متغییرهای ثابت سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- کاهش کدهای تولید شده توسط سیستم
- بهسنه سازی کدهای HTML تولید شده توسط استدیوی هروف

نسخه 10.65/30/2017

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- اصلاح در به خاطر سپاری نام کاربری و کلمه عبور
- بهینه سازی امنیت سیستم
- توسعه امکانات کاربری
- افزودن امکان ثبت Template برای صفحات تولید شده توسط افزونه ها
- افزودن کانسپت HeartBeat به استودیوی هروف برای ارتباط بین استدیوی هروف و افزونه ها
- افزودن امکان تعریف سرعت HeartBeat در web.config

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی اطلاعات صفحه
- رفع مشکل فراخوانی Cookie در زمان خروج از سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش صفحات افزونه ها

نسخه 10.51/20/2017

تغییرات
- بهینه سازی شماره صفحات در نمایش پاسخگو برای گوشی های همراه
- افزودن امکان ثبت عرض و طول در لینک صفحات مرورگر پاپ آپ شده به وسیله استدیوی هروف
- بهینه سازی سیستم تبدیل email به تصویر
- بهینه سازی هسته استدیوی هروف
- کاهش حجم هسته و استفاده از RAM
- افزودن الگوریتم SpeedUp برای استفاده توسعه دهندگان سیستم
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان تعریف Content-Security-Policy در هدر صفحات تولید شده در استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در فراخوانی کد Captcha
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تعداد کارکتر نام کاربری در ورود به سیستم
- اصلاح در شیوه نامه دریافت نسخه پریینت
- اصلاح در نمایش پنجره های استدیوی هروف با تیتر طولانی

نسخه 10.48/21/2016

تغییرات
- تغییر در شیوه فراخوانی صفحات اختصاصی مواجه با مشکل در نمایش صفحات استدیوی هروف
- بهینه سازی نمایش پنجره های استدیوی هروف در دستگاه های مختلف
- بهینه سازی ساختار API بین افزونه ها و استدیوی هروف
- تغییر در ساختار هسته استدیوی هروف
- تغییر ظاهری در ارائه ابزار مدیریت سایت
- تغییر در شیوه فراخوانی بخشهای تولید شده در صفحه
- افزودن امکان ورود به سیستم در چند دامنه با نام کاربری و کلمه عبور یک دامنه
- افزودن امکان کمک به فراخوانی کلمه عبور از طریق سایتهای زیر مجموعه
- تغییر در هسته مدیریت کاربران استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش خصوصی سازی شده پیام خطای سیستم (Error 500)
- اصلاح مشکل متود تولید URL Address در استدیوی هروف
- اصلاح در فراخوانی فهرست قاب ها

نسخه 10.36/15/2016

تغییرات
- افزودن امکان لغو نمایش لینک صفحات دارای مشکل برای افزونه ها در حالت غیر از developerMode
- افزودن گزارش دهی به سیستم در حالت مواجه شدن با مشکل در فراخوانی API افزونه های سیستم
- افزودن امکان فراخوانی اسکریپت به همراه پیام سیستمی
- افزودن سیستم شناسایی کاربران ارسال شده از طریق همکاران به هسته استدیوی هروف
- تغییر در هسته استدیوی هروف
- کاهش در میزان فراخوانی داده ها از Hard Disk توسط استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه ظاهری کد امنیتی CAPTCHA
- تغییر در ساختار فراخوانی اسکریپت افزونه ها در کنسول
- بهینه سازی فراخوانی کدهای افزوده شده در Header

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- رفع اشکال در فراخوانی وب پارت های سایت
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح کاهش خودکار حجم تعداد کارکتر های صفحه
- اصلاح در نمایش ابزار شمارش صفحات
- اصلاح در نمایش برگه های دارای شرط برای کنسول برای افزونه های
- اصلاح در نمایش عنوان برگه های کنسول
- رفع اشکال در نمایش تعداد پیامهای افزونه های
- اصلاح در فراخوانی فالب های وب سایت
- اصلاح در ساخت URLMap ها
- اصلاح در ایجاد وب پارت اختصاصی درون صفحات
- اصلاح در فراخوانی URLMap برای Encoding های مختلف
- اصلاح در فراخوانی صفحه جایگزین صفحات یافته نشده (Error 404)

نسخه 10.25/31/2016

تغییرات
- بهینه سازی Cache برای فایلهای اسکریپت
- بهینه سازی Cache برای فایلهای Css
- کاهش میزان مصرف CPU توسط نرم افزار برای محاسبه تعداد پیامهای سیستم
- افزودن متغییر developerMode به فایل web.config برای ایجاد امکانات ویژه و حذف Cache های اسکریپت و شیوه نامه ها برای توسعه دهنده گان افزونه ها
- افزودن امکان ثبت شیوه نامه اختصاصی برای محیط کنسول توسط افزونه ها
- تغییر در ظاهر و ساده سازی نوار ابزار استدیوی هروف
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف در شیوه فراخوانی پایگاه های داده
- افزودن کاهش دهنده خودکار حجم صفحات HTML استفاده شده در اقزونه و هسته استدیوی هروف
- بالا بردن سرعت کلی هسته استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح کدهای HTML و به روز رسانی کدها به HTML 5
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح لینک های دارای مشکل در سایر ابزار مدیریت
- اصلاح در نمایش پیامهای سیستم
- اصلاح مشکل فراخوانی کد CAPTCHA

نسخه 10.15/25/2016

تغییرات
- افزودن امکان ثبت تصویر بندانگشتی برای وب سایت
- بهینه سازی کد هسته استدیوی هروف
- بهینه سازی کدهای HTML تولید شده توسط استدیوی هروف
- کاهش حجم صفحات تولید شده توسط استدیوی هروف
- حذف سیستم اطلاعیه ها از هسته استدیوی هروف
- افزودن امکان تغییر اولویت نمایش صفحه پس از ورود به سیستم
- افزودن کاهش دهنده خودکار حجم فایلهای javascript برای استدیوی هروف و افزونه ها به هسته سیستم
- افزودن کاهش دهنده خودکار حجم فایلهای Css برای استدیوی هروف و افزونه ها به هسته سیستم
- تغییر در شیوه فراخوانی تعداد پیامهای سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح مشکل امنیتی در استدیوی هروف
- اصلاح کدهای HTML و به روز رسانی کدها به HTML 5
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در تگ های هدر
- اصلاح در نمایش تصویر بند انگشتی سایت
- اصلاح پیام خطا در حذف محتوا از استدیوی هروف

نسخه 10.05/15/2016

تغییرات
- افزودن امکان ثبت session توسط افزونه ها در زمان Redirect
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- تغییر در اسکریپتهای سیستم
- بهبود سرعت تولید صفحات در استدیوی هروف
- بهینه سازی HTML در صفحات کنسول
- افزودن لایه جدا برای نمایشگر تصاویر و باکسهای افزونه
- حذف نسخه برداری از صفحات محتوی از هسته استدیوی هروف
- بهینه سازی کدهای اسکریپت تولید شده توسط استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح کدهای HTML و به روز رسانی کدها به HTML 5
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در تگ های هدر

نسخه 9.94/22/2016

تغییرات
- ارتقا به نسخه .net 4.5
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه کاهش حجم در بسته های نرم افزاری تولید شده توسط استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ذخیره فایلهای قالب استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ذخیره فایلهای وب پارت های سفارشی
- افزودن امکان نصب چندباره وب پارتهای سفارشی پیشنهاد شده توسط استدیوی هروف
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت هدر برای صفحات Hard 404 تولید شده توسط افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- رفع مشکل لینک کردن لینکهای ثبت شده در متون بدون ثبت پروتکل
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در سیستم محاسبه مالیاتی در استدیوی هروف
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در تگ های هدر
- اصلاح مشکل Soft 404 برای صفحاتی که دارای مشکل هستند
- به روز رسانی اسکریپت Autosuggest و رفع اشکال نمایش پیشنهادات
- اصلاح در مواجه شدن با اشکال در زمان ذخیره سازی تصاویر با تغییر سایز

نسخه 9.83/22/2016

تغییرات
- حذف Meta تگ Keywords از سیستم
- حذف تغییر ویژگی های سایت با User Agent متفاوت
- بهبود سرعت تولید صفحات توسط استدیوی هروف
- کاهش پروسس های سیستم برای تولید صفحات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن کلیدهای میانبر جدید
- افزودن امکان نمایش Emoji در متون ثبت شده در استدیوی هروف
- به روز رسانی کتابخانه Sqlite
- بهینه سازی امنیت سایت در پروتکل SSL

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح ورود به سیستم و نمایش پیام خطا برای Captcha
- اصلاح در ذخیره تنظیمات کلی استدیوی هروف
- اصلاح در نمایش معکوس ستون ها

نسخه 9.73/3/2016

تغییرات
- حذف ارسال sitemap به موتورهای جستجو از هسته سیستم
- حذف تگ تغییر زبان برای Chrome
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- تغییر در لوگو و شمایل پیشفرض استدیوی هروف
- تغییر در شیوه نامه های پیشفرض استدیوی هروف
- تغییر در شیوه و آیتمهای تولید شده به صورت خودکار در تگهای Meta
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- حذف تولیدکننده فایل های Excel از هسته نرم افزار
- بالا بردن سرعت تولید صفحات توسط استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش ابزار تنظیمات کلی وب سایت
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در کدهای HTML برای وب سایت های Responsive - اصلاح در متون سیستم
- اصلاح مدت زمان نمایش تعداد پیامها بر روی ایکون سایت
- اصلاح در نمایش آیتم ها در sitemap

نسخه 9.62/25/2016

تغییرات
- کاهش حجم هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن نمایش تعداد پیامهای استدیوی هروف در آیکون مرورگر
- اصلاح در فراخوانی فیلد ویدیوی نوع داده
- بهینه سازی HTML های تولید شده توسط استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت تعداد نامحدود sitemap برای افزونه ها
- افزودن قابلیت تولید هوشمند sitemap index
- افزودن امکان مشخص کردن اولویت و میزان تغییر صفحه اول در sitemap
- افزودن امکان مشخص کردن اولویت و میزان تغییر بخش ها در sitemap
- افزودن امکان مشخص کردن اولویت و میزان تغییر محتوا در sitemap
- کاهش حجم هسته استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تگ های هدر
- اصلاح در نمایش پیام ثبت آیتم جدید در کنسول

نسخه 9.52/16/2016

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار در شیوه ارتباط با وب پارت ها
- تغییر در ساختار حفظ حریم خصوصی کاربران
- افزودن امکان ثبت تصویر بند انگشتی در متا داده برای صفحات افزونه ها
- افزودن امکان ثبت شیوه نامه خاص پرینت برای استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت شیوه نامه پرینت برای افزونه ها
- بهبود در کدهای تولید شده توسط استدیوی هروف
- حذف کامل پشتیبانی از Adobe Flash و تغییر ابزار پخش ویدیو و صوت به ابزار HTML5
- حذف نحوه نمایش لیست از سیستم
- کاهش حجم هسته نرم افزار استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی فیلدها برای ثبت نام کاربران
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش ابزار ثبت بخش ها
- اصلاح در ذخیره محتوا در سایتهای چند زبانه
- اصلاح در نمایش پیامهای سیستم
- اصلاح در نمایش چرخ و فلک گالری برای وب پارتهای محتوا

نسخه 9.412/24/2015

تغییرات
- تغییر در ساختار فراخوانی تصاویر در استدیوی هروف
- افزودن امکان نمایش یا عدم نمایش پیوند و امکان نمایش تصویر در ادیتور محتوا از طریق نوع داده
- افزودن امکان تغییر نوع نمایشگر گالری به نمایشگر pop up از طریق نوع داده
- افزودن Microdata به تگهای Meta تولید شده توسط سیستم
- تغییر در اولویت های فراخوانی شیوه نامه ها
- افزودن امکان تشخیص لینک های درون متن به هسته نرم افزار
- ااقزودن امکان تشخیص لینک های کاربر Telegram به هسته نرم افزار
- افزودن فارسی سازی اعداد به هسته نرم افزار
- افزودن امکان تغییر سایز فونت در ترسیم تصویر برای آدرس ایمیل و شماره تلفن

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح نمایش ابزار URL Mapping در پنجره اصلاح و افزودن بخش ها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح نمایش ابزار نصب وب پارتهای سفارشی از وب
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش تصویری آدرس های ایمیل و شماره تلفن
- اصلاح در نمایش پیامهای استدیوی هروف
- اصلاح در نمایش ابزار اصلاح وب پارتهای سفارشی

نسخه 9.311/14/2015

تغییرات
- تغییر در ساختار امنیتی ورود مجوزهای استدیوی هروف
- تغییر در هسته نرم افزار و کاهش حجم هسته نرم افزار استدیوی هروف
- بهبود اسکریپتهای استدیوی هروف و کاهش میزان کدهای اسکریپت نوشته شده در سیستم
- افزودن فیلد رنگ HTML5 به فیلدهای فرم
- افزودن لینک دانلود در آرشیو رسانه ها
- افزودن امکان شمارش دفعات دانلود فایل های رسانه
- افزودن امکان ثبت مدت زمان حفظ ورود به سیستم
- افزودن امکان ایجاد وب سایت با قابلیت ارائه سرویس oAuth نگارش 2
- افزودن امکان ارائه استدیوی هروف بر روی پروتکل SSL

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در هسته نرم افزار در زمینه دریافت فایل
- اصلاح در شیوه نامه های Responsive استدیوی هروف
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح حذف فایل در آرشیو رسانه ها
- افزودن سایزهای بیشتر برای قلم پیشفرض سایت
- اصلاح در فراخوانی صفحات بیشتر برای آرشیو رسانه ها
- به روز رسانی اسکریپت های استدیوی هروف

نسخه 9.29/7/2015

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار و کاهش حجم هسته استدیوی هروف
- افزودن امکان استفاده از فرم ها به صورت پنجره در استدیوی هروف
- افزودن امکان استفاده از پنجره ها در حالت Responsive به پیشفرض استدیوی هروف
- تغییر در ظاهر ابزار پنجره آرشیو رسانه های استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت لینک های canonical در متا در افزونه ها
- تغییر در ساختار امنیتی هسته استدیوی هروف
- افزودن کنترل یکپارچه سیستم فروش به صورت خودکار در هسته استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه نصب استدیوی هروف و افزودن تشخیص جابجایی سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در ارسال فرم های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح نمایش اخطارهای سیستم برای پنجره های باز
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح نمایش منوی گسترش یابنده
- اصلاح در شیوه ثبت مجوز ها برای استدیوی هروف

نسخه 9.18/8/2015

تغییرات
- تغییر پیشفرض استدیوی هروف به حالت Responsive
- افزودن امکان ثبت درباره برای افزونه های استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه امکانات نوار ابزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه برگه های پوشه ها در کنسول و پنجره های استدیوی هروف
- بهینه سازی و تعییر ساختار امنیتی برای سیستم دریافت فایل
- حذف ابزارکاربری و تنظیمات مرتبط از هسته هروف و تبدیل به افزونه اشتراک گذاری
- تغییر در شیوه تولید صفحات و کاهش حجم هسته نرم افزار
- تغییر در هسته هروف و افزودن قابلیت در نظر نگرفتن cache و جستجو برای جدیدترین نسخه موجود در وب در زمان فراخوانی صفحات از وب
- تغییر در شمایل پیشفرض استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش قلم ابزار سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح ابزار وب پارتهای درون صفحات وب سایت
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در کدهای HTML برای تولید وب سایت های Responsive
- اصلاح در اسکریپت تعیین صحت پسوند برای بارگزاری فایل در فرمها
- اصلاح در نمایش ابزار کنسول
- اصلاح در نمایش ابزار وب پارتها در حالتهایی که محل و اندازه وب پارت با شیوه نامه ها تغییر کرده باشد

نسخه 9.07/10/2015

تغییرات
- افزودن متغییر cookievalue قابل استفاده توسط افزونه ها
- تغییر در روش ذخیره URL mapping توسط سیستم
- اصلاح در فراخوانی نبض افزونه ها توسط نبض استدیوی هروف
- تغییر در فرایند فراخوانی و بارگزاری مجدد استدیوی هروف
- بهینه سازی شیوه نمایش تصویر لوگو سایت بر روی تصاویر وب سایت
- افزودن امکان جلوگیری از ثبت متا داده اطلاعات افزونه ها در حافظه سیستم
- اصلاح در فراخوانی شیوه نامه های ویژه کنسول
- به روز رسانی اسکریپت افزودن بوک مارک
- تغییر در شیوه ارائه ابزار پنجره ورود به سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی تعداد ستون ها در بخشهای دارای تنظیمات
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- حذف table های بیشتر از کدهای تولید شده
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ارسال کلمه عبور جدید در زمان فراموش کردن کلمه عبور
- اصلاح در بارگزاری تصویر در ویرایشگر متن
- اصلاح در کدهای HTML برای تولید وب سایت های Responsive

نسخه 8.96/15/2015

تغییرات
- افزودن امکان ذخیره سازی مرور کاربران در صفحات وب سایت
- افزودن امکان تولید وب پارت برای افزونه با قابلیت دریافت اطلاعات کاربر بازدیدکننده
- افزودن امکان تولید وب پارت برای افزونه با قابلیت غیر قابل cache بودن
- افزودن امکان ثبت تعداد پیام برای ابزار کاربری تولید شده توسط افزونه های استدیوی هروف
- افزودن امکان نمایش عنوان صفحات افزونه ها بدون نیاز به فایل متا افزونه
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در ساختار عضویت و اطلاعات اعضا
- افزودن سیستم تعریف حریم خصوصی برای کاربران
- افزودن امکان ناوبری توسط افزونه ها پس از پرداخت توسط کاربر
- افزودن امکان بزرگنمایی تصاویر بارگزاری شده توسط کاربران

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش ابزار استدیوی هروف با شیوه نامه های جدید
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش ابزار بزرگنمایی تصویر
- اصلاح در ثبت کلمه عبور در هنگام نصب نرم افزار استدیوی هروف

نسخه 8.86/6/2015

تغییرات
- حذف Table از صفحات ایجاد شده توسط استدیوی هروف برای بازدیدکنندگان
- کاهش حجم صفحات تولید شده توسط استدیوی هروف
- تغییر شیوه اندازه دهی فونت ها در استدیوی هروف
- تغییر در ساختار تولید و امنیت کدهای امنیتی CAPTCHA
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن کلاسهای جدید
- افزودن امکان ثبت اسکریپت برای فرم ثبت نام کاربران
- افزودن امکان ثبت اندازه حداکثر برای تصاویر در وب سایت های تمام صفحه
- تغییر در چگونگی ایجاد و ساختار فالبهای سایت
- افزودن امکان وجود چند نوع فرم ثبت نام

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش وب سایت با عرض 100%
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فراخوانی آدرس صفحه ثبت نام برای کاربران جدید
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش پنجره های ابزار ویرایشگر متن

نسخه 8.75/23/2015

تغییرات
- بهینه سازی HTML های تولید شده توسط استدیوی هروف
- بالا بردن امنیت سرور نرم افزار استدیوی هروف به صورت نرم افزاری
- تغییر در شیوه ارائه صفحه پیغام خطا اختصاصی برای سرور
- تغییر در شیوه ارائه ابزار محتوا برای ارسال آدرس صفحه برای دوستان
- بهینه سازی کدهای HTML محتوای تولید شده توسط استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فراخوانی شیوه نامه ها برای کنسول و پنجره ابزار های استدیوی هروف
- بهینه سازی کدهای HTML برای صفحات وب تولید شده
- تغییر در شیوه ارائه کدهای امنیتی CAPTCHA
- افزودن امکان نمایش آیکون برای فیلدهای فرم های سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در قالب پیشفرض ساخته شده پس از ایجاد فالب
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در حذف قالب فعال وب سایت
- اصلاح در نمایش ابزار درون جعبه های ابزار استدیوی هروف
- اصلاح در معرفی لینکهای اصلی به موتور های جستجو
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش خظای 500 مرتبط با نرم افزار
- اصلاح در نمایش ادیتور کد وب پارت های سفارشی

نسخه 8.65/13/2015

تغییرات
- افزودن امکان قرار دادن ایکون توسط افزونه ها در نوار ابزار
- بهینه سازی سرعت بارگزاری صفحات در استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت توضیحات برای صفحه اول وب سایت
- تغییر ظاهری در ابزار ورود به کنسول سیستم
- بهینه سازی تصاویر برای موتور های جستجو
- افزودن شیوه نامه آماده برای پرینت صفحات
- استاندارد سازی آدرس ها برای موتورهای جستجو
- تغییر در شیوه ارائه ابزار تنظیمات کلی وب سایت
- افزودن cache برای سیستم در تنظیمات کلی وب سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش عنوان صفحه اول
- اصلاح در حذف تصاویر از محتوای ثبت شده در سیستم
- اصلاح در ویرایش بخش های تک صفحه ای
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در اسکریپت های سیستم
- اصلاح در نمایش باکس ورود به سیستم با کلید میانبر
- اصلاح در نمایش پس زمینه برای صفحه ورود به سیستم
- اصلاح نمایش زبان مدیریت و نوار ابزار برای زبان های افزوده شده
- اصلاح در فراخوانی کلمات کلیدی در صفحه ویرایشگر
- اصلاح در ثبت نام کاربران در وب سایت
- اصلاح در فراخوانی عنوان و اطلاعات صفحات افزونه ها
- اصلاح در نمایش صفحات دارای برگه
- اصلاح در نمایش مسیر دسترسی با متون چند زبانه

نسخه 8.55/4/2015

تغییرات
- تغییر در شیوه ارائه ابزار پنجره های استدیوی هروف
- کاهش حجم صفحات نرم افزار استدیوی هروف در زمان بارگزاری
- کاهش استفاده نرم افزار از ریسورس های سرور
- بهینه سازی هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه نوار ابزار کناری استدیوی هروف
- بالا بردن سرعت بارگزاری صفحات استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فراخوانی اسکریپت های صفحات تولید شده توسط استدیوی هروف
- تغییر در شیوه فراخوانی قسمتهای محتلف در صفحات تولید شده توسط استدیوی هروف
- بهینه سازی تصاویر تولید شده در استدیوی هروف برای موتورهای جستجو

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در تفاوت نمایش نوار ابزار در کنسول و صفحات داخلی وب سایت
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش پوشه ها در محتوای استدیوی هروف
- اصلاح در فراخوانی فرم ها در صفحات
- اصلاح در نمایش ابزار تنظیمات وب سایت برای زبانها
- اصلاح در فراخوانی تعداد آیتم ها در نمایش چرخ و فلک
- اصلاح در ویرایش بخش های تک صفحه ای

نسخه 8.44/28/2015

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- کاهش حجم هسته نرم افزار استدیوی هروف
- بهینه سازی هسته استدیوی هروف
- افزایش سرعت نرم افزار استدیوی هروف با تغییر در شیوه فراخوانی داده از پایگاه داده ها
- افزودن امکان ثبت عملیات برای آیتم های افزوده شده در صورتحساب های سیستم توسط افزونه ها پس از لغو صورت حساب
- بهینه سازی روش های ارتباطی افزونه ها با هم
- بهبود ظاهر ابزار برگه های کنسول در استدیوی هروف
- حذف تنظیمات پیشرفته طراحی از هسته نرم افزار استدیوی هروف
- حذف ابزار تنظیمات قالب از هسته نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه ابزار دسترسی سریع به افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- حذف نمایش زیر شاخه بخش ها که به صورت عنوان ثبت شده است
- اصلاح در نمایش زیر شاخه های منوی افقی
- اصلاح در صفحه ورود به سیستم قابل استفاده در افزونه ها
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ثبت نتایج نظرسنجی در استدیوی هروف

نسخه 8.33/28/2015

تغییرات
- افزودن امکان افزودن پورت برای SMTP سرور
- افزودن امکان ارسال ایمیلهای سیستم از طریق SSL
- افزودن قابلیت تبدیل نمایش گالری از حالت ساده به نمایش با تصویر بند انگشتی
- تغییر هسته نرم افزار در ساختار وب پارت ها
- بهبود در شیوه ذخیره سازی کد فارسی سازی شده محتوا
- بهینه سازی شیوه ارائه ابزار مدیریت در زبانهای غیر از زبان پیشفرض
- افزودن فیلد شماره مرجع خودکار برای نوع داده ها
- تغییر در هسته نرم افزار در شیوه برقراری رابطه با پایگاه داده و بالا بردن سرعت ذخیره داده در سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش الگو ها برای وب پارت ثبت شده چرخ و فلک گالری
- اصلاح در نمایش کامل آیتم ها در صفحات فهرست
- اصلاح در نمایش کامل آیتم ها در وب پارت ها
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ارائه ابزار ثبت تصویر در کنسول
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در فراخوانی کلمات کلیدی صفحات
- اصلاح در نمایش منو های فعال
- اصلاح در شیوه نمایش فایل های ویدیویی در صفحات
- اصلاح در شیوه نمایش فایل های ویدیویی در وب پارت ها
- اصلاح در آدرس دهی لینک ادامه مطلب در وب پارت ها
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار معرفی نوار ابزار

نسخه 8.23/2/2015

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف در ذخیره آدرس صفحات
- تغییر در شیوه پردازش تصاویر و حداقل کردن میزان پردازش سرور
- تعییر در ساختار فراخوانی شیوه نامه ها در استدیوی هروف
- تعییر در ساختار فراخوانی اسکریپت ها در استدیوی هروف
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف و افزایش سرعت نرم افزار
- تغییر در شیوه ارائه ظاهری ابزار مدیریت قاب ها
- افزودن امکان ثبت اسکریپت برای فرم های سایت در فابل فرم
- افزودن شیوه نامه های سایت به ویرایشگر متنی در زمان ویرایش و ثبت محتوا

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش برگه های کنسول در مرورگر Google Chrome
- اصلاح در فراخوانی ابزار مدیریت وب پارت ها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ارائه ابزار ثبت و اصلاح بخش ها در کنسول
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش ابزار وب پارت ها در صفحات داخلی
- اصلاح در انتخاب الگو برای نمایش وب پارت به صورت چرخ و فلک گالری
- اصلاح در نمایش وب پارت برای صفحه مشخص در صفحات ایجاد شده توسط افزونه ها
- اصلاح در فراخوانی شیوه نامه های تغریف شده در ویرایشگر محتوای سایت

نسخه 8.12/14/2015

تغییرات
- افزودن امکان استفاده از تصاویر بزرگ در وب پارت ها بدون نمایش نشان سایت
- تغییر در شیوه فراخوانی صفحات توسط هسته نرم افزار هروف
- کاهش حجم صفحات و بالا بردن سرعت بارگزاری صفحات در استدیوی هروف
- بالا بردن سرعت تولید صفحات با قرار دادن آدرس پیوند های تولید شده توسط استدیوی هروف در حافظه
- تغییر در شیوه ذخیره سازی وب پارت ها در حافظه توسط استدیوی هروف
- تغییر در ساختار برگه های پوشه در وب پارت ها
- افزودن نمایش عنوان و متا تگ های لازم برای جستجوی پیشرفته
- تغییر در شیوه نمایش مسیر دسترسی برای جستجوی پیشرفته

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در فراخوانی محتوا در بخش های ثبت شده
- اصلاح در نمایش صفحه ورود به استدیوی هروف
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش ابزار مدیریت در آرشیو رسانه ها برای تصاویر
- اصلاح در نمایش علامت سایت در تصویر بزرگنمایی شده محتوا در وب پارت تصویر محتوا
- اصلاح در اعمال تغییرات بر روی صفحات cache شده
- اصلاح در لینک شدن تصاویر وب پارت گالری
- اصلاح در نمایش وب پارتها
- اصلاح در نمایش تصاویر skitter با نشان سایت روی تصاوبر بزرگ شده
- اصلاح در نمایش آیتم های زیر شاخه بخش ها در صفحه بخش
- اصلاح در نمایش نتایج جستجوی پیشرفته

نسخه 8.02/9/2015

تغییرات
- افزودن سیستم یکپارچه برای cache صفحات
- بالا بردن سرعت نرم افزار با تغییر در شیوه فراخوانی وب پارت های پیمایش
- تغییر ساختاری در هسته نرم افزار و پایگاه داده
- افزودن امکان تغییر نحوه cache سازی در سیستم از طریق webconfig
- افزودن امکان ثبت وب پارت سفارشی در صفحات به وسیله ابزار ثبت محتوای غنی
- افزودن امکان اصلاح وب پارت در ابزار مدیریت وب پارت های سفارشی توسط ابزار ثبت محتوای غنی
- افزودن امکان اصلاح کد وب پارت سفارشی در صفحه
- افزودن امکان اصلاح وب پارت سفارشی در صفحه توسط ابزار ثبت محتوای غنی
- افزودن تمرکز بر روی دکمه تایید عملیات در باکس های درخواست تایید

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی بخشهای تک صفحه در sitemap.xml
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- همزمانی حذف وب پارت سفارشی و حذف خودکار وب پارت استفاده شده در صفحات وب سایت
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش برگه های ابزار تنظیمات درون جعبه های نمایش
- اصلاح در نمایش وب پارت پیمایش ناوبری با نمایش تعداد محتوا
- اصلاح در ذخیره صفحات تک صفحه
- اصلاح در نمایش ابزار اصلاح صفحات و بخشها در استدیوی هروف
- اصلاح در ذخیره سازی صفحات با آدرس MAP نشده در بخش MAP شده
- اصلاح در فراخوانی محتوای چند بخشی در وب پارت مجموع بخشها
- اصلاح در شیوه فراخوانی محتوای ثبت شده بر اساس تاریخ از پایگاه داده
- اصلاح در اجرای کلید میانبر esc

نسخه 7.92/3/2015

تغییرات
- کاهش حجم شیوه نامه های هروف در زمان بارگزاری صفحه
- تغییر در ارتباطات افزونه ها در هسته نرم افزار
- بالا بردن سرعت نرم افزار با تغییر در شیوه فراخوانی داده ها از بانک اطلاعاتی
- افزودن قابلیت فراخوانی و بازنویسی Json به سیستم
- تغییر در ساختار فراخوانی عناوین و اطلاعات صفحات ایحاد شده در استدیوی هروف
- تغییر ساختاری در هسته نرم افزار و پایگاه داده
- تغییر در شیوه فراخوانی اسکریپت های کنسول برای افزونه ها
- تغییر در شیوه فراخوانی آدرس های Map شده در هنگام بارگزاری صفحه در هسته استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش پیام انتظار بارگزاری برای پنجره های استدیوی هروف
- اصلاح در تنظیمات قالب های استدیوی هروف
- اصلاح در نگارش فهرست منوها در sitemap.xml
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فراخوانی آدرس های MAP شده از زبانهای غیر پیشفرض
- اصلاح در فراخوانی sitemap.xml توسط cache
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم

نسخه 7.81/30/2015

تغییرات
- تغییر در نحوه ارائه meta تگ ها در صفحات استدیوی هروف
- بهینه سازی امنیت در مدیریت صفحات
- بهبود کلی سرعت نرم افزار و کاهش حجم بارگزاری صفجات
- افزودن امکان ایجاد وب پارت سفارشی در صفحات ایجاد شده در استدیوی هروف
- فعال کردن امکان ایجاد صفحات در سرور به صورت کم حجم شده
- افزودن امکان ذخیره سازی تصاویر در مرورگر به صورت پیشفرض تا یک هفته
- بهینه سازی حجم صفحات در زمان بارگزاری
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- مطابق سازی استاندارد صفحات استدیوی هروف با استاندارد HTML5

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش پیام های سیستم در صفحه ورود به سیستم
- اصلاح در نمایش آیتم ها به صورت گالری در استدیوی هروف
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فراخوانی افزونه های سیستم
- اصلاح در ثبت و ذخیره وب پارت های سفارشی
- اصلاح در نمایش نوار ابزار مدیریت در صفحه ثبت داده جدید
- اصلاح در حذف قالب سایت

نسخه 7.71/16/2015

تغییرات
- تغییر در شیوه ارائه ابزار برای URL Mapping در ثبت محتوا برای بخشها
- افزودن امکان حذف فایل ها و تصاویر از سیستم بدون حذف شدن از فضای میزبانی
- تغییر در ساختار هسنه نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان تعریف رنگ فونت تصویر آدرس های ایمیل در استدیوی هروف
- کم کردن 30% حجم بارگزاری صفحات
- تغییر در ساختار اسکریپت های استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت کلمات کلیدی، توضیحات و عنوان صفحات توسط افزونه ها
- تغییر در شیوه ارائه دسترسی به محتوا در استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه ابزار اصلاح محتوا در صفحات فهرست

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در لیست کردن فهرست بخش ها در افزودن محتوا به سایر بخش ها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار ثبت محتوا
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار تنظیمات سایت برای هر زبان
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ارائه ابزار ثبت صفحه ورودی برای وب سایت
- اصلاح در حذف URL Mapping صفحات و بخش های حذف شده
- اصلاح در حذف قالب سایت
- اصلاح در نمایش بزرگنمایی تصاویر در وب پارت تصاویر محتوا

نسخه 7.612/29/2014

تغییرات
- تغییر در شیوه ساختار صفحات استدیوی هروف
- افزودن امکان بارگزاری شیوه نامه به صورت فایل CSS در استدیوی هروف
- افزودن امکان دریافت فایل CSS شیوه نامه های ایجاد شده در تنظیمات پیشرفته طراحی در استدیوی هروف
- افزودن امکان بارگزاری اسکریپت به صورت فایل js در استدیوی هروف
- افزودن امکان دریافت فایل JS اسکریپتهای ایجاد شده در تنظیمات پیشرفته طراحی در استدیوی هروف
- افزودن امکان بارگزاری فالب ایمیل به صورت فایل htm در استدیوی هروف
- افزودن امکان دریافت فایل htm فالب های ایمیل ایجاد شده در تنظیمات پیشرفته طراحی در استدیوی هروف
- تغییر در شیوه استفاده از ابزار بارگزاری فایل ها در آرشیو رسانه ها
- تغییر در شیوه ارائه ابزار وب پارتهای سفارشی
- تغییر در ساختار کلی کلمات کلیدی برای محتوا در استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در ذخیره سازی قایل robot.txt
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ورود به سیستم کاربران
- اصلاح در نمایش فهرست ابزار مدیریت وب سایت

نسخه 7.512/20/2014

تغییرات
- بهبود در ارائه ابزار کنسول استدیوی هروف
- افزودن امکان بازنشانی استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه ابزار ثبت و اصلاح محتوا
- افزودن امکان تغییر مشخصات باکس راهنمای ابزار
- تغییر در ساختار امنیتی استدیوی هروف
- افزودن امکان جستجو در آرشیو رسانه ها در ابزار افزودن رسانه و محتوا
- افزودن امکان جستجو در آرشیو رسانه ها در کنسول
- افزودن امکان تغییر عنوان تصاویر در آرشیو رسانه ها
- تغییر در ساختار ارائه ابزار مدیریت آرشیو رسانه ها
- بهبود در کیقیت تجربه ابزار استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش قیمت ها در ابزار و صفحات استدیوی هروف
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تشخیص صحت فایل در هنگام بارگزاری
- اصلاح در نمایش فهرست وب پارتهای سفارشی
- اصلاح در فراخوانی کلمات افزونه پس از به روزرسانی

نسخه 7.412/11/2014

تغییرات
- تغییر در ساختار فراخوانی sitemap.xml و افزودن امکان ثبت صفحات افزونه ها به sitemap.xml به صورت خودکار
- افزودن نمایش علامت دار بودن مطلب در ابزار نمایش صفحه مطلب
- افزودن امکان لغو نمایش تصاویر و ثبت لینک برای فیلد گالری در نوع داده ها
- افزودن امکان لغو نمایش برای فیلد فایل در نوع داده ها
- افزودن امکان ثبت بیش از یک فایل ویدیو با یک فیلد از نوع داده
- افزودن امکان ثبت بیش از یک فایل صوتی با یک فیلد از نوع داده
- تغییر در هسته نرم افزار
- تغییر در شیوه ارائه ابزار ورود محتوا توسط مدیران وب سایت
- تغییر در شیوه نمایش ابزار افزودن تصویر به افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش تصویر سربرگ در قالبهای وب سایت
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ثبت URL rewriting برای صفحات محتوا
- اصلاح در نمایش RSS برای محتوا
- اصلاح در نمایش بخشهای دارای تنظیمات برای RSS
- اصلاح در راهبری کاربر به سمت ابزار تغییر کلمه عبور

نسخه 7.311/17/2014

تغییرات
- افزودن امکان تعریف پیشفرض تعداد آیتمهای فهرست در کنسول
- افزودن امکان ثبت عملکرد خودکار پس از پرداخت صورتحساب برای افزونه های سیستم
- افزودن امکان بازگشت به صفحه ویرایشگر پس از ذخیره سازی محتوا
- اصلاح در فراخوانی صفحات پربازدید کننده
- تغییر در شیوه ذخیره سازی وب پارت های سفارشی و افزودن امکان نصب بیش از یک بار از یک وب پارت
- تغییر در شیوه ارائه ابزار ثبت و نمایش لوگو سایتهای مرتبط
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان URL rewriting برای صفحات و فایلهای استدیوی هروف و تغییر در شیوه فراخوانی آدرس ها
- تغییر در ساختار ارائه ابزار کنسول درون استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در بازگشت به صفحات افزونه های در ورود و خروج به سیستم
- اصلاح در نمایش نوار پیام سیستم برای کاربران
- اصلاح در نمایش ابزار برای کاربران در صفحات داخلی وب سایت
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش نوار ابزار استدیوی هروف
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در دسترسی کاربران به ابزار ثبت وب پارت ها
- اصلاح در نمایش ابزار وب پارت های سفارشی

نسخه 7.210/2/2014

تغییرات
- تغییر در ساختار ارائه ابزار مدیریت روی استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت وب پارتها با دسترسی های مختلف
- افزودن بسته زبان اختصاصی ویژه وب سایت
- افزودن امکان تعریف فیلدهای خصوصی سازی شده در فرمهای سیستم
- تغییر در شیوه دسترسی به ابزار سایر زبانها در کنسول سیستم
- افزودن امکان ثبت اسکریپت برای کنسول
- حذف نوار اطلاع رسانی (marquee) از سیستم و تبدیل به چرخ و فلک
- تغییر در ساختار ذخیره سازی فایلهای ایجاد شده و یا ذخیره شده توسط افزونه ها
- افزودن امکان باز شدن برگه های داخل کنسول در صفحه جدید

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در فراخوانی دسترسی صفحات داخلی
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فراخواندن پنجره خروج از سیستم با کلید های میانبر
- اصلاح در نمایش تعداد پیامهای افزونه ها
- اصلاح در ارائه ابزار اصلاح مطالب در سایت
- اصلاح در فراخوانی زبان پیشفرض برای کنسول و ابزار مدیریت در افزونه ها
- اصلاح نمایش تعداد پیامهای سیستم در سایر زبانها
- اصلاح در فراخوانی متون سیستم در کنسول با زبان پیشفرض برای سایر زبانها
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار برای تنظیمات نمایش چرخ و فلک

نسخه 7.19/3/2014

تغییرات
- تغییر در شیوه ارائه افزونه ها در ابزار مدیریت
- تغییر در فراخوانی آیکون های افزونه ها و تبدیل آیکون ها به فایل PNG
- افزودن امکان فراخوانی فهرست افزونه های نصب شده در صفحه
- تغییر در شیوه ورود به سیستم و دسترسی های کاربران عضو پرسنل
- افزودن امکان ثبت پبشنهاد خودکار برای جستجو های ویژه وب سایت
- افزودن امکان ثبت وب پارت به صورت اختصاصی در تمامی صفحه ها
- تغییر در ساختار شناسایی ایمیل ها و کلمه عبورهای ذخیره شده در هنگام ثبت نام
- افزودن امکان ثبت گروه در لیست های کشویی فرم های سیستم به صورت خودکار
- تغییر در ساختار نصب افزونه های بر روی استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش فهرست افزونه های استدیوی هروف
- اصلاح در ارائه ابزار اصلاح وب پارت
- اصلاح در راهبری در صفحات کنسول
- اصلاح در نمایش زوم شده تصویر در وب پارت تصویر محتوا

نسخه 7.08/12/2014

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف در نگهداری لیست قیمت محتواهای ثبت شده
- افزودن امکان تغییر رنگ پنجره های ابزار استدیوی هروف
- به روز رسانی پکیج Jquery به نسخه v1.11.1
- به روز رسانی پکیج Jquery.UI به نسخه v1.11.0
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف در شیوه پالایش لغات و پلیس سیستم
- تغییر در ظاهر ابزار کنسول و نوار ابزار مدیریت نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان نمایش در لحظه تعداد پیام های هر افزونه در صفحه ابزار مدیریت وب سایت بدون نیاز به به روز رسانی صفحه
- افزودن امکان ثبت تغییر مسیر برای هر داده از صفحه اصلاح داده
- افزودن امکان نمایش چرخ و فلکی محتوا با ویژگی گالری در وب پارت ها
- افزودن ابزار نمایش تعییر مسیر در مشاهده سایت با دسترسی مدیریت وب سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ذخیره سازی تنظیمات مربوط به صفحه
- اصلاح در ثبت قیمت حراجی برای آیتم ها
- اصلاح در فراخوانی تعداد پیامهای برگه های صفحات کنسول افزونه ها
- اصلاح در فایل ورژن نرم افزار استدیوی هروف

نسخه 6.97/22/2014

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان ترسیم با موشواره یا قلم به انواع داده
- جداکردن پیغام های سیستم برای هر زبان
- افزودن امکان ثبت کلمات کلیدی و توضیحات اختصاصی برای هر صفحه در تنظیمات صفحه
- حذف افزونه پلیس سیستم از هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان ایجاد صفحات کنسول در یک افزونه برای افزونه دیگر
- افزودن امکان ایجاد افزونه های دارای کنسول با امکان کم و زیاد شدن خودکار صفحات کنسول
- حذف سیستم تعریف انواع متفاوت واحدهای پولی از هسته نرم افزار
- افزودن امکان زوم به تصاویر محتوا به همراه تنظیمات متنوع

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه فراخوانی صفحات برای کاربران ممنوع شده
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار ثبت تنظیمات صفحات
- اصلاح در ارائه فهرست صفحات اضافه شده توسط افزونه های نصب شده بر روی سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در اسکریپت های نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی صفحات افزونه های سیستم

نسخه 6.86/29/2014

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار در شیوه محاسبه حساب های کاربری
- افزودن امکان استفاده از ابزار فرم ویژه با امکان تعیین رنگ فیلدهای فعال
- افزودن قابلیت ارائه پیامهای صفحه کنسول افزونه ها به صورت اختصاصی و منحصر به فرد برای هر کاربر
- افزودن قابلیت به روز رسانی خودکار تعداد پیامهای صفحه کنسول افزونه ها
- افزودن امکان به اشتراک گذاری در در LinkedIn برای صفحات
- تغییر در شیوه دسترسی به ابزار مدیریت سایت و محتوا توسط پرسنل مرتبط
- تغییر در شیوه فراخوانی صفحات گاهشمار
- افزودن امکان ثبت فیلد در نوع داده ها در بالا و پایین پوشه های داخل صفحه
- افزودن امکان تغییر سرعت تعویض زبانه ها در برگه های محتوای سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح مشکل فراخوانی وب پارت ها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در شیوه نمایش تگ Select در HTML
- اصلاح در شیوه تایید صحت نوع داده فایل با افزودن امکان انتخاب تصاویر به عنوان فایل
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ثبت شیوه نامه ها
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار در کنسول به کاربران
- اصلاح در فراخوانی محتوا در وب پارتهای دارای بخشهای بیشتر
- اصلاح مشکل فراخوانی تنظیمات ذخیره شده برای صفحات

نسخه 6.76/7/2014

تغییرات
- افزودن امکان ثبت صفحات تنظیمات کنسول برای افزونه ها تا ده صفحه
- بهبود ارائه ابزار استدیوی هروف در مرورگرهای مختلف
- به روز رسانی پکیج های زبان عربی و انگلیسی سیستم
- بالا بردن امنیت دسترسی به اطلاعات کاربران
- تغییر در هسته نرم افزار در شیوه محاسبه واحد های پولی
- افزودن امکان ثبت و استفاده از واحد های پولی مختلف به صورت مجزا در هر زبان
- ایجاد ابزار استفاده از cookie در javascript ها
- افزودن امکان ثبت تاکید بر تایید صحت ورودی فارسی برای فیلد ها
- افزودن امکان ثبت شرایط مقداری برای نمایش یا عدم نمایش برگه های کنسول افزونه ها
- افزودن قابلیتهای استفاده از فهرست شهر ها و کشورهای جهان

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نام گزاری کلاس های استفاده شده در نمایش گالری
- اصلاح در ترتیب فراخوانی شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش تعداد ستون ها در صفحات افزونه ها
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح مشکل در ذخیره قالب با پس زمینه شفاف
- اصلاح در ثبت شیوه نامه ها
- اصلاح در سیستم به روز رسانی سیستم

نسخه 6.65/12/2014

تغییرات
- تغییر در ساختار اسکریپت های سیستم
- تغییر در ساختار صفحه بندی صفحات تولید شده توسط استدیوی هروف
- تغییر در هسته نرم افزار و کم کردن حجم هسته نرم افزار
- حذف پیش نمایش سایت در استدیوی هروف
- کاهش استفاده سیستم از RAM سرور
- افزودن امکان ثبت اسکریپت های خاص برای صفحات کنترل پانل افزونه ها
- افزودن امکان ثبت کنترل برای صفحات
- افزودن امکان ثبت اسکریپت برای کلیک بر روی برگه های پوشه های افزونه های سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه ارائه ایزار ثبت محتوای سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در شیوه نمایش پیغام تعداد اطلاعیه ها در نوار ابزار استدیوی هروف
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح مشکل در ثبت نام کاربران
- اصلاح در شیوه ارائه نوار ابزار استدیوی هروف
- اصلاح مشکل اجرای $(document).ready();
- اصلاح در نمایش لینک های خطی

نسخه 6.53/16/2014

تغییرات
- تعییر در هسته نرم افزار و شیوه ثبت نام کاربران
- افزودن شماره همراه به پیشفرض های فرم ثبت نام
- کاهش حجم هسته نرم افزار با تغییر در الگوریتم فراخوانی توابع و خذف گزارش گیری از هسته نرم افزار
- افزودن امکان ثبت شهر و شماره همراه کاربر در سیستم
- حذف آمار بازدید از هسته نرم افزار
- کم کردن حچم هسته نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن سیستم گزارش دهی تعداد پیام های سیستم
- تغییر در ساختار اعضای استدیوی هروف
- افزودن امکان دریافت کد اقتصادی و کد ملی کاربران

اصلاحات نرم افزار
- رفع مشکل ذخیره تصویر اعضا در Internt Explorer
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در سیستم عضوگیری سیستم
- اصلاح در ارائه و ابزار اصلاح اطلاعات کاربری
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فراخوانی فهرست صفحات افزونه های سیستم
- اصلاح در نمایش فیلدهای نیازمند مقدار در فرم ثبت نام
- اصلاح در نمایش فهرست افزونه های سیستم
- تغییر در شیوه ارائه فرم ورود به سیستم

نسخه 6.42/28/2014

تغییرات
- تغییر در هسته نرم افزار در زمینه شیوه ارائه گزارش ها و ارسال ایمیل های نرم افزار استدیو هروف
- تغییر در هسته نرم افزار در زمینه ذخیره سازی و فراخوانی تصاویر و فایل ها در نرم افزار استدیو هروف
- افزایش امنیت سیستم در زمینه بارگزاری فایل ها و تصاویر به همراه افزودن امکان پیگیری بارگزارنده
- تغییر در شیوه ذخیره عنوان فایل ها و تصاویر در سیستم
- افزودن امکان ارسال پیوست همراه با نامه های الکترونیکی سیستم
- تغییر در شیوه ارائه ابزار مدیریت خروچی ایمیل ها
- تغییر در نحوه ارائه فایل های بارگزاری شده توسط کاربران با فرم های صفحات در پست الکترونیکی
- افزودن امکان لینک دهی در ایمیل ها به فایل های سایت
- افزودن امکان انتقال کاربر پس از ورود به سایت به صفحه مورد نظر

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش فیلدهای فرم های ارسال شده توسط پست الکترونیکی
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه بارگزاری فایل های فرم ها
- اصلاح در فراخوانی قالب های پست های الکترونیکی
- اصلاح در شیوه شناسایی کاربران در هنگام مرور بدون اعلان عضویت
- اصلاح در کلیدهای میانبر سیستم

نسخه 6.32/19/2014

تغییرات
- افزودن امکان تعریف کاربری وب سایت در تنظیمات کلی سایت برای امکان ارائه سرویس های هوشمند
- افزودن امکان دریافت ایمیل توسط استدیوی هروف
- تغییر در ساختار سیستم ارسال ایمیلهای ارسالی توسط سیستم
- افزودن امکان نمایش ایمیل های فرستاده شده توسط سیستم در سایت با ازائه لینک مجزا به هر ایمیل فرستاده شده
- تغییر در ساختار صفحه بندی صفحات تولید شده در وب
- تغییر در ساختار امنیتی شناسایی مدیریت و ماربران سیستم
- افزودن امکان ایجاد افزونه درون افزونه ها سیستم
- تغییر در شیوه نمایش صفحات کنسول نرم افزار استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه فایل ها برای دانلود و تغییر نام فایل در هنگام دانلود به نام ثبت شده در سیستم توسط کاربر
- تغییر در شیوه ارسال ایمیل ها توسط سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه قراخوانی پانویس نامه های ارسالی توسط سیستم برای هر افزونه
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در شیوه استفاده از تصاویر افزوده شده توسط کاربر به ایمیل های ارسالی توسط سیستم
- اصلاح در شیوه ارسال ایمیلها توسط استدیوی هروف
- اصلاح در نمایش فهرست افزونه های نصب شده در سیستم
- اصلاح در متون سیستم

نسخه 6.22/5/2014

تغییرات
- افزودن صفحه اختصاصی برای جستجوی پیشرفته وب سایت
- تعییر در ساختار هسته نرم افزار استدیو هروف
- تعییر در شیوه ارسال ایمیلهای گروهای در سیستم
- تغییر در ساختار امنیتی سیستم
- افزودن امکان گزارشگیری از تعداد ایمیل های بازشده توسط گیرنده به سیستم
- افزودن سیستم خودکار/غیر خودکار ازسال ایمیل و امکان گزارش گیری از سیستم
- افزودن مکان های جدید برای ثبت وب پارت در ستون های صفحات
- افزودن امکان نمایش تصاویر ترکیبی
- افزودن امکان ثبت لینکهای تا تعداد 256 کارکتر برای پیوندهای منو

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در ساختار فراخوانی شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش ابزار فراخوانی تصاویر از آرشیو رسانه ها برای متون غنی در صفحه ورود و اصلاح داده
- اصلاح در ابزار تعویض فایل یا تصویر در آرشیو رسانه ها
- اصلاح در نمایش وب پارت ها در صفحات
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در جایگذاری تصاویر از آرشیو رسانه ها در متون غنی
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم

نسخه 6.112/19/2013

تغییرات
- افزودن صفحه اختصاصی برای جستجوی پیشرفته وب سایت
- تعییر در ساختار صفحه ورودی مدیریت سیستم
- افزودن امکان قفل کردن بخشها برای جلوگیری از خذف
- تغییر در ساختار نمایش پیشفرض الگوهای نمایش در استدیوی هروف
- افزودن فیلد انتخاب تاریخ به میلادی، هجری شمسی و هجری قمری در فرمهای سیستم
- افزودن کلاس تبدیل اعداد به فارسی به هسته سیستم
- تغییر در شیوه ارائه وب پارت های ثبت شده در صفحه جستجوی پیشرفته
- افزودن وب پارت جستجوی پیشرفته همه انواع داده دارای جستجوی پیشرفته به سیستم
- تغییر در ساختار امنیتی شناساسی کاربران سیستم
- تغییر در ساختار هسته نرم افزار هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در ساختار راهبری وب سایتها با دامنه های دارای www
- اصلاح در نمایش مدیریت بخش ها
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در اسکریپت های سیستم
- اصلاح در ساختار فراخوانی صفحات ساخته شده توسط افزونه ها
- اصلاح در آدرس دهی مسیر دسترسی برای صفحات افزونه ها
- اصلاح در نمایش پوسته ها در جستجوی پیشرفته
- اصلاح در ارائه ابزار فایل های ذخیره شده در آرشیو رسانه ها

نسخه 6.011/15/2013

تغییرات
- بهبود در منطق جستجو در داده های ثبت شده درون سیستم
- تغییر در شیوه ارائه ابزار مدیریت محتوا در وب سایت
- تغییر در ساختار ابزار ثبت محتوای سیستم
- تغییر در ساختار لایه های پنجره پیامهای سیستم
- تغییر در هسته اصلی اسکریپت های سیستم
- افزودن امکان اتصال سیستم استدیوی هروف به موتورهای جستجو
- افزودن امکان انتخاب بخش های در جستجوی پبشرفته
- تعییر در ساختار جستجوی پیشرفته در حالت لینک

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش مسیر دسترسی در ثبت محتوا در سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه ها و شیوه ارائه صفحه ورودی اختصاصی
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار ثبت و اصلاح صفحه ورودی اختصاصی
- اصلاح در نمایش وب پارت تصویر محتوای سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ارائه ابزار تنظیمات صفحات افزونه ها سیستم
- اصلاح در نمایش ایزار تصاویر ثبت شده در آرشیو رسانه ها
- اصلاح در نمایش پیام های نیازمند تایید سیستم
- اصلاح در نمایش پیوند ورود به سیستم
- اصلاح ساختار صفحه ورودی اختصاصی
- اصلاح در نمایش وب پارت های لیز خورنده تصویر
- اصلاح در نمایش فهرست اصلاحات
- اصلاح پیام خطا در صفحات کنسول
- اصلاح در منو جستجوی پیشرفته

نسخه 5.910/17/2013

تغییرات
- افزودن امکان ثبت عنوان دلخواه برای صفحه اول در منو ها
- تغییر در شیوه ادغام اسکریپت ها در درون صفحات سیستم
- افزودن امکان ثبت افزونه هاس سیستم در بخش سایر ابزار مدیریت سیستم
- به روز رسانی پکیج اسکریپت JQuery
- افزودن افزونه اسلاید با استفاده از تکنولوژی Skitter JQuery به سیستم استدیوی هروف
- افزودن امکان لغو لینک به محتوی برای نمایش گالری الگو ها
- افزودن امکان لغو لینک به محتوی برای نمایش لیزخورنده تصویر
- تغییر در ساختار ابزار نصب مجوز افزونه های سیستم استدیوی هروف
- افزودن امکان لغو لینک برای نمایش تصاویر در وب پارت تصاویر محتوا
- افزودن امکان ثبت بسته های نرم افزاری برای افزونه های استدیوی هروف با بارگزاری مستقیم در سیستم
- تغییر در شیوه ارائه ابزار مدیریت مکان وب پارت ها
- افزودن امکان فراخوانی محتوا و مقادیر لیست های کشویی، لیست رادیویی و چک باکس ها در فرم ها به صورت پویا از XML

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ذخیره سازی تنظیمات وب پارت تصاویر محتوا
- اصلاح در نمایش آیتمها به صورت گالری
- اصلاح جزئی در اسکریپت های سیستم
- اصلاح در شیوه ارائه تنظیمات اندازه عرض ستون ها
- اصلاح در عملکردهای هسته سیستم
- اصلاح در تنظیمات جستجوی پیشرفته سیستم

نسخه 5.810/11/2013

تغییرات
- افزودن امکان نمایش فهرست داده ها بر اساس حروف الفبا
- افزودن امکان نمایش داده های درون وب پارتها بر اساس حروف الفبا
- تغییر در ساختار ارتیاط اجزاء استدیوی هروف و فراخوانی وب پارت ها
- افزودن امکان اصلاح تنظیمات صفحات بخشها برای افزونه ها
- تغییر در شیوه ارائه ابزار در نوار ابزار
- تغییر در شیوه ذخیره و ارائه حال نمایش وب پارتهای ثبت شده در صفحه
- تغییر در شیوه ارائه ابزار ثبت و مدیریت وب پارت ها
- افزودن شیوه نامه های جدید به سیستم
- تغییر در شیوه ارائه ابزار تنظیمان زبان سیستم
- تغییر در شیوه مدیریت دریافت فایلهای قالب و وب پارتهای سیستم
- تغییر در شیوه ارائه ابزار ثبت وب پارت در سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تغییر مسیر پس از ثبت قالب جدید و ثبت تغییرات در قاب ها
- اصلاح در ارائه ابزار تنظیمات وب پارت امروز
- اصلاح در امکان جابجایی بخش ها
- اصلاح در نمایش نوار ابزار سیستم در زبان انگلیسی
- اصلاح در نمایش ابزار درون پنجره های نرم افزار استدیوی هروف
- به روز رسانی بخشهایی از ابزار استدیوی هروف با استانداردهای HTML5 و CSS3
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم

نسخه 5.79/4/2013

تغییرات
- تغییر در ساختار کلی پوشه های نرم افزار استدیوی هروف
- افزودن امکان تعریف برای همه زبانها در توضیحات صفحات افزونه ها
- به روز رسانی اسکریپتهای سیستم
- تغییر در شیوه فراخوانی صفحات ثبت شده در سیستم
- افزودن وب پارت نمایش تاریخ امروز به سیستم
- تغییر در ساختار ابزار استدیوی هروف
- افزودن امکان ایجاد صفحات برای افزونه ها به صورت داینامیک
- افزودن امکان ایجاد وب پارت برای افزونه ها به صورت داینامیک
- تغییر در شیوه ارائه ناوبری برای صفحات محتوای ثبت شده در سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح وب پارتهای جستجو
- به روز رسانی بخشهایی از ابزار استدیوی هروف با استانداردهای HTML5 و CSS3
- اصلاح در صفحه ادیتور محتوای سیستم
- اصلاح در نمابش ابزار ثبت اسکریپت ها
- اصلاح در نمایش فهرست وب پارت های سفارشی
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در وب پارت مسیر دسترسی سیستم
- اصلاح در نمایش صفحه ادیتور سیستم
- اصلاح در ثبت تنظیمات قالب ها

نسخه 5.68/11/2013

تغییرات
- افزودن شناسایی صفحات افزونه ساحته شده با Query در مسیر دسترسی
- افزودن شیوه نامه های جدید به سیستم
- افزودن امکان تخصیص ابزار افزونه ها به هر زبان
- تغییر در ساختار افزونه های هروف
- افزودن امکان ثبت محتوا با ساختار چند صفخه ای
- افزودن امکان ثبت انواع قابل استفاده فایل ذر سایت در web.config
- تغییر در شیوه فراخوانی و ساختار وب پارت های افزونه ها
- افزودن امکان ثبت افزونه های مدیریت عمومی به سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در ثبت و اصلاح وب پارتهای سفارشی سایت
- اصلاح در استفاده از کد امنیتی در فرمهای خارج سیستم
- اصلاح آرشیو رسانه ها در نمابش کد برای فایلهای فلش
- اصلاح در نمایش مسیر دسترسی سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش فهرست ابزار مدیریت افزونه ها
- اصلاح در کلاسهای سیستم
- اصلاح در نمایش فهرست فونت های نصب شده
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش تعداد پیامهای افزونه ها

نسخه 5.57/8/2013

تغییرات
- تغییر در ساختار افزونه های سیستم
- تغییر در ساختار فهرست ها
- تغییر در ساختار ظاهری نمایش فرمهای استدیوی هروف
- تغییر در ساختار ظاهری نمایش فهرست سایر ابزار استذیوی هروف
- افزودن امکان ثبت نام صفحات افزونه ها در عنوان مرورگر
- امکان فعال یا غیر فعال کردن ابزار URL Mapping
- افزودن امکان ثبت فیلد فایلها در نوع داده که امکان ثبت 100 فایل را به صورت همزمان فراهم می آورد
- افزودن امکان تخصیص صفحات افزونه ها به زبان سایت
- افزودن امکان ثبت صفحات افزونه ها با ارسال Query
- افزودن امکان تخصیص وب پارتهای افزونه ها به زبان سایت
- افزودن امکان ثبت وب پارتهای افزونه ها با ارسال Query

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش افزونه ها در پوشه های صفحه محتوا
- اصلاح در راهبری صفحات دارای پوشه برای افزونه ها
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش آیتم های گالری
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ابزار بارگزاری تصاویر باری نوع داده گالری
- اصلاح در تایید صحت داده های فیلدهای گالری و مجموعه فایل
- اصلاح در نمایش آیتمهای فایلها و گالری فیلدهای داده در هنگام تغییر ترتیب نمایش آیتمها

نسخه 5.46/16/2013

تغییرات
- افزودن امکان ثبت پوسته برای صفحات ساخته شده توسط افزونه ها
- تغییر در ساختار فراخوانی اسکریپتهای عمومی افزونه ها
- تغییر در ساختار فراخوانی بزرگنمایی تصاویر با استفاده از سیستم Ajax
- افزودن امکان تصویر دار کردن تصاویر با علامت بدون تصویر ثبت شده
- تغییر در کلاسهای عمومی سیستم
- افزودن امکان نمایش تصاویر بزرگ شده در صفحه همراه با افکت
- افزودن امکان ثبت پوسته برای صفحات افزونهای سیستم
- تغییر در ساختار فراخوانی تنظیمات مرتبط با افزونه ها
- تغییر در ساختار دخیره سازی داده های مرتبط با افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی صفحات در سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش گالری برای داده ها در فهرست داده ها
- اصلاح در نحوه ارائه امکانات کاربر در صفحات محتوا
- اصلاح در ارائه ابزار امنیت ورود داده در سیستم در فرمهای سیستم

نسخه 5.35/27/2013

تغییرات
- افزودن امکانات جدید به وب پارت تصاویر محتوای سیستم
- افزودن امکانات نمایش فیلد گالری محتوا در صفحه جدید
- افزایش تعداد فیلدهای قابل ثبت در سیستم تا 45 فیلد متفاوت
- افزودن امکان ثبت داده های یک نوع داده در برگه های محتلف
- افزودن امکان ثبت افزونه های سیستم در صفحات به صورت برگه یا عادی
- افزودن امکانات ثبت پسوند برای فیلدهای نوع داده
- افزودن ابزار ثبت داده جدید در صفحه محتوا
- تغییر در ساختار ثبت تنظیمات وب پارتهای سیستم
- تغییر در ساختار فراخوانی شیوه نامه های عمومی افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در علامت دار کردن تصاویر در گالری برای پست های علامت دار شده
- اصلاح در نمایش داده ها یه صورت کامل
- اصلاح در نمایش داده ها یه صورت لیست
- اصلاح در نمایش وب پارت تصاویر محتوا
- اصلاح در نمایش آیتمها به صورت گالری
- اصلاح در نمایش کد امنیتی سایت
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم

نسخه 5.25/20/2013

تغییرات
- افزودن امکان ثبت صفحات اسکریپت به تعداد نامحدود به سیستم
- افزودن امکان ثبت صفحات شیوه نامه به تعداد نامحدود به سیستم
- افزودن امکان ثبت اطلاعیه برای کاربران توسط سیستم
- افزودن امکان ثبت تنظیمات نمایش وب سایت هر یک از بخشهای افزونه های نصب شده به صورت مجزا
- افزودن امکان حذف تنظیمات بخشها و صفحات از طریق فهرست بخشها و صفحات دارای تنظیمات
- افزودن امکان اصلاح تنظیمات بخشها و صفحات از طریق فهرست بخشها و صفحات دارای تنظیمات
- افزودن امکان اصلاح تنظیمات صفحات از طریق فهرست صفحات دارای تنظیمات صفحه
- تغییر در ساختار ظاهری استدیوی هروف
- افزایش تعداد فیلدهای قابل ثبت در سیستم تا 30 فیلد متفاوت
- افزودن امکان علامت دار کردن تصاویر پستهای علامت دار

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش اطلاعیه ها در کنسول ها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نحوه نمایش اطلاعیه های سیستم
- اصلاح در نمایش عنوان صفحات افزونه ها توسط سیستم در مرورگر
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار لینک های ثبت شده در فهرست صفحات و بخشهای دارای تنظیمات
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار ثبت و اصلاح محتوا
- اصلاح در ارائه ابزار ثبت تصویر از آرشیو رسانه
- اصلاح در شیوه نامه های منوهای عمودی
- اصلاح در اولویت فراخوانی شیوه نامه های استدیو

نسخه 5.15/5/2013

تغییرات
- افزودن بارگزاری تصاویر ارشیوی به صورت سریع برای دسترسی ساده تر
- افزودن امکان تغییر تصویر ثبت شده با تصویر دیگر
- افزودن بخش سایر ابزار مدیریت به ایزار مدیریت سایت
- تغییر در نوار ابزار کنسول
- تغییر نحوه ارائه صفحه ورود به سیستم
- تغییر در هسته ابزار کد امنیتی جس جو
- افزودن امکان نمایش تعداد پیامهای سیستم برای هر افزونها
- افزودن امکان نمایش تعداد پیامهای سیستم برای هر بخشهای از کنسول در افزونها
- افزودن امکان نسخه گزاری افزونه های سیستم
- تغییر در نحوه ارائه ابزار کنسول
- افزودن امکان تعریف قالبهای مختلف برای ایمیل های ارسالی و یا دریافتی از سایت
- افزودن بخش ثبت تگهای اضافه برای هدر سایت به تنظیمات هر زبان از سایت
- تغییر در طراحی هسته نرم افزار

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش کدهای Embed شده
- اصلاح در شناسایی مجوزهای نصب شده در هنگام جابجایی سیستم
- اصلاح کلی در اسکریپت های سیستم
- اصلاح اسکریپت های صفحه ورود به سیستم

نسخه 5.04/18/2013

تغییرات
- افزودن عنوان تصاویر به نمایش انتخاب تصاویر در آرشیو رسانه ها
- افزودن امکان تنظیم نحوه نمایش جستجوی سایت
- تغییر نماد استدیوی هروف
- افزودن امکان تنظیم نحوه نمایش جستجوی پیشرفته بر روی نوع داده های سایت
- افزودن امکان نمایش آیتمهای ثبت شده در بخشها به صورت زیر هم با استفاده از تکنولوژی Ajax
- افزودن امکان نمایش نتایج جستجو ها به صورت زیر هم با استفاده از تکنولوژی Ajax
- افزودن امکان نمایش زیر شاخه بخشها در بالای محتوی یا فهرست
- تغییر در ساختار تجربه استفاده کاربر از استدیوی هروف
- افزودن تدابیر امنیتی برای کنترل داده های سیستمی
- افزودن ابزار پاک سازی Cache های ذخیره شده در سیستم
- تغییر شیوه ارائه ابزار مدیریت داده ها
- تغییر شیوه ارائه ابزار مدیریت فهرست ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش تصاویر برچسب دار در هنگام استفاده از آرشیو رسانه ها
- اصلاح جستجوی پیشرفته
- اصلاح در آدرس دهی به کنسول تنظیمات جستجوی پیشرفته برای انواع داده
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش داده ها پس از به روز رسانی از نسخه های پایین تر از نسخه 3
- اصلاح در سیستم خودکار آدرس دهی استدیوی هروف
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ابزار به روز رسانی سیستم

نسخه 4.93/29/2013

تغییرات
- افزودن امکان دریافت کد embeded برای فایلهای فلش در آرشیو رسانه ها
- افزودن امکان استفاده از گزینه های جستجوی پیشرفته برای ارسال مقادیر به جستجو
- افزودن امکان جستجوی پیشرفته بر روی فیلدهای چک باکس در فرمها
- تغییر در منطق جستجوی پیشرفته سیستم
- افزودن نوع داده جدید برای ثبت رنگهای مشخص به سیستم
- افزودن حالتهای محتلف مانند امکان ثبت تک و یا ثبت گروحی رنگهای مشخص در نوع داده های سیستم
- افزودن امکان جستجوی پیشرفته بر اساس رنگهای مشخص
- تغییر در نحوه ارائه ابزار ورود داده در سیستم
- افزودن امکان حذف گروهی تصاویر از آرشیو رسانه ها
- تغییر در ساختار فراخوانی کنسول برای تنظیمات وب پارتهای سایت
- افزودن وب پارت نمایش تصاویر محتوی

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش نسخه مناسب برای پرینت
- اصلاح در جستجوی پیشرفته سیستم
- اصلاح در نمایش زبانهای نصب شده بر روی سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در ساختار امنیتی نرم افزار
- اصلاح نمایش تنظیمات برای وب پارتهای سایت
- اصلاح فراخوانی گاهشمار برای ثبت به عنوان وب پارت در صفحات
- اصلاح در نمایش اعلان صفحات دارای تنظیمات در سیستم

نسخه 4.83/18/2013

تغییرات
- افزودن امکان محدود کردن امکان دریافت فایل تنها برای کاربران عضو
- تغییر در ساختار هسته نرم افزار در نحوه ارائه فایلهای ذخیره شده
- تغییر در هسته نرم افزار
- تغییر در نحوه تنظیمات کلی سیستم
- تغییر در نحوه ارائه ابزار مدیریت سیستم
- تغییر در نحوه عنوان گذاری صفحات کنسول هروف
- افزودن امکان تغییر صفحه نمایش خطای سوء استفاده از فضای مبادله داده
- افزودن امکان لغو نمایش وب پارت در تمام صفحات
- تغییر در شیوه نمایش وب پارتهای غیر قابل نمایش برای کاربران در صفحه مدیران سیستم
- افزودن امکان تغییر زبان پیشفرض وب سایت
- تغییر در ابزار ثبت کد در استدیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تغییر مسیر ثبت شده در تنظیمات صفحات و بخشها
- اصلاح در نمایش لوگو سایت بر روی تصاویر ذخیره شده در سیستم
- اصلاح ساختار صفحه فراخوان تنظیمات افزونه ها
- اصلاح در شیوه فراخوانی عنوان وب پارتهای افزونه های سایت
- اصلاح در امکان ثبت تغییرات در صفحات پیامهای خطای سیستم
- اصلاح در حذف افزونه های نصب شده در سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- افزودن امکان تعریف محل نمایش لوگوی سایت بر ر.ی عکس های بارگزاری شده
- اصلاح در آدرس دهی به فایلهای ثبت شده در سیستم

نسخه 4.73/12/2013

تغییرات
- افزودن امکان ثبت شیوه نامه های خاص افزونه ها در تمام صفحه ها
- افزودن امکان ثبت اسکریپت های خاص افزونه ها در تمام صفحه ها
- افزودن امکان راهبری وب سایت با استفاده از تکنولوژی Ajax
- افزودن شیوه نامه های جدید به سیستم
- تغییر ساختار مسیر دسترسی و هماهنگی با پیمایش با تکنولوژی Ajax
- افزودن امکان تغییر عنوان صفحات همراه با تغییر محتوای صفحه با تکنولوژی Ajax
- افزودن امکان انتخاب تعداد متفاوت آیتم برای صفهات فهرست
- افزودن ابزار جلوگیری از دزدی فضای مبادله اطلاعات سرور
- تغییر در روش نگهداری و به روز رسانی عناوین فایل های ذخیره شده در سیستم
- افزودن عنوان برای تصاویر ثبت شده در هسته سیستم
- تغییر در ساختار هسته سیستم در زمینه شیوه ذخیره سازی فایلهای ارسال شده توسط کاربران

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در کد هسته نرم افزار در خلاصه سازی محتوا
- اصلاح در نمایش تصویر یا فلش سربرگ صفحات
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح راهبری کاربری در مسیر دسترسی سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ثبت نام فایلهای بارگزاری شده در سیستم
- اصلاح در فرم ابزار ایجاد بخش جدید
- اصلاح در نمایش تصاویر فرمهای ارسال شده توسط کاربران

نسخه 4.62/4/2013

تغییرات
- افزودن شیوه نامه های جدید به سیستم
- تعییر در منوهای نوار ابزار استدیوی هروف
- تعییر در ابزار کاربری استدیوی هروف
- افزودن API برای امکان ثبت اسکریپت های افزونه ها در تمام وب سایت
- تعییر در ساختار فراخوانی آیکون اطلاعیه های افزونه ها
- تغییر در شیوه امتیاز دهی محتوا در سیستم
- افزودن امکان ثبت مسیر دسترسی اختصاصی برای افزونه ها
- افزودن امکان ثبت اسکریپت برای افزونه ها با قابلیت اجرا در تمام صفحات وب سایت
- افزودن امکان ثبت شیوه نامه های اختصاصی برای صفحات درونی افزونه ها
- افزودن Video Converter به هسته نرم افزار
- افزودن Video Thumbnail Catcher به هسته نرم افزار

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در اسکریپت های سیستم
- اصلاح در نمایش تصاویر کوجک در آرشیو رسانه ها
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح راهبری کاربری در مسیر دسترسی سیستم

نسخه 4.51/9/2013

تغییرات
- تغییر در شیوه ارائه نوار ابزار
- تغییر در ساختار هسته سیستم
- افزودن API برای استفاده و ثبت اقزونه ها در داده های هر بخش
- افزودن API برای استفاده اقزونه ها از منوی بلی و خیر
- حذف افزونه ثبت نظرات از هسته سیستم
- افزودن شیوه نامه های جدید به سیستم
- افزودن سیستم اطلاع رسانی به سیستم
- تعییر در راهبری سیستم و نوار ابزار و شیوه ارائه ابزار مدیریت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در اسکریپت Autosize برای باکسهای متنی
- اصلاح در نمایش صحیح مسیر دسترسی
- اصلاح در دسترسی به sitemap.xml و robots.txt
- اصلاح در نمایش فایلهای فلش ثبت شده در سایت
- اصلاح نمایش زیر شاخه منو های ثبت شده در سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در پیمایش کاربران به سمت صفحه کاربر ثبت کننده نظر در سایت
- اصلاح در نمایش سربرگ صفحه
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش Marquee ها
- اصلاح در ثبت زیر شاخه برای شاخه های ثبت به عنوان زیر شاخه موجود بخشها

نسخه 4.412/13/2012

تغییرات
- افزودن API تعییر مسیر دسترسی برای صفحات افزونه
- افزودن اسکریپ محتوای کمتر و بیشتر به سیستم و امکان استفاده به صورت کلاس
- افزودن شیوه نامه های جدید به سیستم
- افزودن API های جدید به سیستم
- تغییر کلی در ساختار شیوه نامه ها
- افزودن امکان تبدیل خودکار آدرس به لینک در ادیتور سیستم
- تعییر کلی در نوار ابزار استدیوی هروف
- تعییر در ساختار سیستم
- افزودن امکان جستجوی پیشترفته بر روی نوع داده مشخص
- همگون سازی شیوه نامه ها برای مرورگرهای مختلف
- افزودن امکان ثبت مجزای تعداد پیشفرض برای اقدام خودکار پلیس سیستم در زمان دریافت گزارش

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایشگر تصویر های بزرگ شده
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش پوشه های پلیس سیستم
- اصلاح شمارنده پیامهای پلیس سیستم
- اصلاح در نمایش آدرس صفحات در مسیر دسترسی
- اصلاح در ادیتور برای ثبت فیلدهای محتوا به صورت انتخاب کشویی
- اصلاح در راهبری سیستم برای مدیریت بخشها در کنسول
- اصلاح در نمایش ایزار مدیریت در صفحه افزودن و اصلاج محتوا
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در امکان دسترسی کاربران غیر عضو به جستجوی پیشرفته

نسخه 4.311/20/2012

تغییرات
- افزودن دسترسی به صفحه درخواست تجدید کلمه عبور از صفحه ورود به سیستم
- تغییر در شیوه ارائه دسترسی API نرم افزار به ابزار کاربری
- کاهش حجم نرم افزار و افزودن سرعت سیستم
- افرودن شیوه های جدید نمایش برای ادیتور سیستم
- فارسی سازی بخشهای متنوع و جدیدی برای کاربری های جدید ادیتور سیستم
- افرودن امکان ورود و خروج کاربر از سیستم و باقی ماندن در صفحه ایجاد شده درون سایت توسط افزونه ها
- افرودن ثبت صفحات اختصاصی به صورت مجزا برای هر زبان
- افرودن امکان حذف خودکار نمایش پستهای گزارش شده از سیستم
- افرودن امکان ثبت ابزار مدیریت پلیس سیستم برای افزونه ها
- افرودن امکان طراحی اختصاصی پنجره ورود کاربران
- افرودن افزونه اندازه خودکار Textarea برای Jquery
- افرودن افزونه Tooltip برای Jquery
- افرودن امکان انتخاب حرکت و یا عدم حرکت Tooltip با حرکت موشواره
اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در ادیتور سیستم
- اصلاح در ثبت افزونه های رایگان برای سیستم
- اصلاح در ثبت مجوزهای افزونه ها
- اصلاح در حذف وب پارتهای ثبت شده توسط افزونه ها پس از حذف افزونه ها از سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح نمایش فهرست افزونه های سیستم
- اصلاح در نمایش صفحات افزونه دارای متغییر
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تایین صحت فایل های انتخاب شده در ادیتور
- اصلاح در مسیر دسترسی افزونه ها
- اصلاح در نمایش صفحات اختصاصی در حال ساخت و در حال به روز رسانی

نسخه 4.210/29/2012

تغییرات
- افزودن قلم خودکار به قلمهای فارسی
- افزودن امکان نمایش 2 لایه فرمهای سیستم
- افزودن راهنمای الگوها به سیستم
- افزودن امکان نمایش آیتمهای درون وب پارت با مرتب سازی بر اساس بازدید
- تغییر در نحوه ارائه تنظیمات کلی سیستم
- افزودن امکان ذخیره نسخه پشتیبان از پایگاه داده ها توسط افزونه مربوط
- تغییر در مدیریت حافظه و نحوه ذخیره سازی فایلهای PNG
- افرودن امکان انتخاب نمایش و یا عدم نمایش امکانات ثبت فیلدها در ادیتور محتوا
- تغییر در ساختار فراخوانی عناوین افزونه ها
- تغییر در شیوه ثبت پیوندهای صفحات سایت در آیتمهای منو
- افزودن امکان استفاده از شیوه نامه های افزونه ها به صورت مجزا از سیستم
- افزودن امکان فراخوانی عنوان صفحات ساخته شده در افزونه ها در مسیر دسترسی
- افزودن امکان تعریف دسترسی های مجزا توسط افزونه های سیستم
- افزودن امکان تعریف دسترسی های مجزای افزونه ها برای پوشه های افزونه
- تغییر در ساختار هسته نرم افزار
اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در نمایش تصاویر مرتبط به سربرگ در تنمات قالب وب سایت
- اصلاح در فراخوانی عناوین پوسته های نمایش
- اصلاح در فراخوانی تصویر پس زمینه سایت
- اصلاح در نمایش مسیر دسترسی برای بخشهای تک صفحه ای
- اصلاح در نمایش پیامهای خطای سیستم
- اصلاح در شیوه فراخوانی عنوان افزونه ها در فهرست سایر ابزار مدیریت سایت
- اصلاح در شیوه فراخوانی عنوان وب پارت های افزونه ها
- اصلاح در تایید مجوز دسترسی به کنسول افزونه ها
- اصلاح در تولید کننده آدرس ها ذر هسته نرم افزار

نسخه 4.19/22/2012

تغییرات
- افزودن امکان ثبت قالب تصویر جداگانه برای الگو های مختلف
- افزودن امکان ثبت تعداد ستون در صفحات فهرست و صفحات نمایش محتوا به صورت مجزا در قالب وب سایت
- جدا کردن زبانها از هسته نرم افزار و افزودن آنها توسط نصب بر روی سیستم
- افزودن امکان دریافت فایلهای صوتی و تصویری بارگزاری شده در سیستم
- افزودن امکان چاپ فرمها در کنار محتوا
- افزودن اعلام پیام خطا برای فرمها
- افزودن دکمه های قبلی و بعدی برای تصاویر
- افزودن امکان ثبت چندین گیرنده مختلف برای یک فرم پست الکترونیکی شونده
- افزودن کلاسهای جدید به استدیوی هروف
- تعییر در شیوه ارائه تنظیمات ثبت صفحه ورودی برای وب سایت
- تغییر در خوش آمد گویی سیستم و پیامهای سیستم
- افزودن سیستم فراخوانی اتوماتیک زبانها از سرور
- افزودن امکان حذف وب پارتها بدون نیاز به بارگزاری مجدد صفحه
اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در تایید صحت فیلدهای فرم ها
- اصلاح نمایش ادامه مطلب دز بخشهای ثبت شده در صفحه سرشاخه
- اصلاح در ارسال ایمیل سیستم
- اصلاح در ثبت وب پارت ها
- اصلاح در آیتمهایی در انواع داده ها که نیاز به ثبت دارند از طریق آرشیو رسانه ها
- اصلاح در ارائه ابزار در زبانهای مختلف
- اصلاح در نصب سیستم
- اصلاح در فراخوانی وب پارتها درون صفحات

نسخه 4.09/7/2012

تغییرات
- افزودن پلیس سیستم به استدیوی هروف
- افزودن فیلترینگ نتایج جستجو به امکانات پلیس سیستم
- افزودن امکان انتخاب تصاویر با برچسب خاص در هنگام بارگزاری در فیلدها
- تغییر در شیوه ارائه ابزار بارگزاری تصویر در متون عنی سایت
- افزودن ابزار ارائه آرشیو رسانه ها به منوی کلیک راست متن غنی
- افزودن فهرست صفحات دارای تنظیمات در سیستم
- افزودن فهرست بخش های دارای تنظیمات در سیستم
- افزودن سرعت نرم افزار تا 50% و کاهش 25% از حچم هسته نرم افزار
- امکان کاهش حجم صفحات ایجاد شده تا 25% از طریق تبدیل سورس به تنها یک خط
- تعییر در نحوه نمایش فایلهای PNG در آرشیو رسانه ها
- تغییر در نحوه ارائه مدیریت بخشها
- تغییر در هسته نرم افزار
- استفاده از فایل .ini برای دخیره تنظیمات وب سایت
اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح نمایش بخشهای ثبت شده در نقشه بخشهای سیستم
- اصلاح نمایش منوی گسترش یابنده در حالت نمایش منوی فعال
- اصلاح در نمایش ابزار وب پارت ها
- اصلاح امکان درج وب پارت های رایگان در استدیوی هروف
- اصلاح در نمایش ابزار کاربری
- اصلاح در نمایش وب پارتهای ثبت شده در فسمتهایی با عنوان در این صفحه
- اصلاح در جستجوی فیلدهای ثبت شده در سیستم
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم

نسخه 3.98/25/2012

تغییرات
- تغییر در شیوه فراخوانی تصاویر محتوای سایت و فرم های سیستم
- افزودن لینک از نام کاربر ثبت کننده فرمها به صفحه کاربر
- افزودن محدودیت حجمی برای سندهای قابل ثبت در فرم های سیستم
- افزودن امکان ثبت فیلد رنگ به نوع داده ها
- افزودن امکان ثبت ترکیبات رنگی به عنوان فیلد در نوع داده ها
- جدا کردن آمار بازدید از هسته وب سایت و ایجاد افزونه آمار بازدید
- تعییر در ساختار راهبری نوار ابزار مدیریت وب سایت
- بهینه سازی روش ارائه و معرفی پیش نیازهای افزونه ها در بخش مدیریت مجوزها
- تعییر در هسته به منظور بهینه سازی در تولید افزونه ها
- جدا کردن خبرنامه از هسته وب سایت و ایجاد افزونه خبرنامه
- افزودن افزونه RSS خوان به سیستم
- جدا کردن مدیریت کاربران از هسته وب سایت و ایجاد افزونه مدیریت کاربران
- افزودن امکان ثبت کاربر توسط مدیر سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در افزونه Captcha
- اصلاح در افزودن و اصلاح تصاویر و قایلها در فرم ها
- اصلاح در فراخوانی تصاویر فرمها
- اصلاح در نمایش پالت انتخاب رنگ
- اصلاح لینک برای ثبت پیشنهادات و گزارش اشکال
- اصلاح در نمایش پرچم های مرتبط با IP بازدید کنندگان در افزونه آمار بازدید
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در متون افزونه های سیستم
- اصلاح در نمایش پس زمینه صفحه همراه با نمایش نوار ابزار بالای سایت
- اصلاح نحوه ارائه ابزار مدیریت کابران

نسخه 3.88/15/2012

تغییرات
- افزودن امکان تولید صفحات اختصاصی برای کاربران و ناوبری به صفحات
- افزودن کلاسهای جدید به بخشهای سازنده صفحه
- افزودن امکان اتخاب سایز های بیشتری برای اندازه قلو در منو ها
- افزودن امکان نمایش فایلهای PDF در صفحه
- افزودن قلمهای جدید MJ Tunesia و V Farokhzadeh و Nasim-Arabic-Bold و Nasim-Arabic-Regular به سیستم
- افزودن امکان ثبت گالری در فیلدهای نوع داده سیستم
- افزودن امکان تعریف قلم و اندازه قلم به صورت پیشفرض برای صفحات
- تعییر در ساختار شیوه نامه های سیستم
- افزودن محدودیت حجم برای تصاویر قابل ثبت در فرم های سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش فایلهای ثبت شده در سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در فرم ثبت بخشها، انتخاب نحوه نمایش بخش در زمان اصلاج بخش
- اصلاح در انتخاب نحوه نمایش وب پارت ها در ثبت وب پارت
- اصلاح در نمایش ادیتور محتوا
- اصلاح در نحوه نمایش به صورت پیشفرض/معکوس پیشفرض/پیشفرض با نمایش آیتم منحصر به قرد/معکوس پیشفرض با نمایش آیتم منحصر به قرد
- اصلاح در نمایش آیتمهای ثبت شده در بخشها در صفحه سرشاخه
- اصلاح در نمایش آیتم های منوی عمودی
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح نمایش توضیجات در وب پارتها با تعداد 0 کارکتر برای توضیحات
- اصلاح نمایش بالای صفحات بدون سربرگ
- اصلاح در نمایش الگوی سوم برای نمایش زیر شاخه های بخش ها در صفحه سرشاخه
- اصلاح در نمایش فهرست زبانهای استدیوی هروف
- اصلاح در دسترسی به صفحه تغییر اطلاعات کاربری

نسخه 3.77/29/2012

تغییرات
- افزودن عناوین جدید شیوه نامه برای بخش های مختلف وب سایت
- افزودن امکان ثبت فیلد بدون عنوان به فرم ها
- افزودن امکانات بیشتر برای ایجاد نرم افزارها و افزونه های اتدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت عناوین در کنار بخشها برای لینکهای خطی، نقشه سایت و یا سایز ابزار پیمایش
- افزودن امکان ثبت شیوه نامه های مجزا برای هر قالب
- افزودن نحوه نمایش با نمایش یک آیتم منحصر به فرد به وب پارت ها
- افزودن نحوه نمایش با نمایش یک آیتم منحصر به فرد به وب فهرستها
- افزودن نحوه نمایش با نمایش یک آیتم منحصر به فرد به فرمهای ثبت شده در پایگاه داده ها
- افزودن امکان نمایش یا عدم نمایش ابزار اصلاح وب پارتها به صورت پیشفرض
- افزودن امکان نمایش یا عدم نمایش ثبت بخش جدید در منوها به صورت پیشفرض
- تغییر در شیوه ارائه ابزار ثبت داده در سیستم
- افزودن کلید میان بر برای نمایش نوار ابزار وب پارتها
- افزودن ابزار پیمایش با شمارنده محتوا به سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش کامل مختوای دارای فایل برای دانلود، در وب پارتها و صفحه فهرست آیتم ها
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش تیتر در صفحات بدون نمایش تیتر
- اصلاح در ذخیره سازی فایلها در آرشیو رسانه ها
- اصلاح در تنظیمات نمایش وب پارت ها
- اصلاح در فراخوانی نام نوع داده ها در تنظیمات بخش ها
- اصلاح در تنظیم نحوه نمایش بخشها
- اصلاح در نحوه ارائه ادیتور محتوا

نسخه 3.67/15/2012

تغییرات
- افزودن امکان نصب زبان عربی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان ترکی استانبولی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان چینی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان روسی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان سوئدی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان اسپانیایی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان ارمنی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان فرانسوی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان ایتالیایی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان کره ای به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان اندونزیایی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان مالزیایی به استدیوی هروف
- افزودن امکان نصب زبان آذربایجانی به استدیوی هروف
- کاهش حجم هسته نرم افزار

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در شیوه ارائه ابزار نصب زبانهای سایت
- اصلاح در شیوه ارائه ناوبری زبانهای وب سایت

نسخه 3.57/12/2012

تغییرات
- نعییر و بهبود واسط کاربری در ابزار کار با وب پارتها
- تغییر در ساختار فراخوانی اجزا تشکیل دهنده صفحه
- تغییر در شیوه فراخوانی اسکریپت های کنسول
- بالا بردن سرعت بارگزاری صفحات کنسول
- تغییر در شیوه تشخیص کشور بازدید کننده وب سایت از طریق IP
- کاهش بیش ار 40% از حجم هسته نرم افزار

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در تور آشنایی با سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در متون افزونه گالری و اسلاید فلش
- اصلاح در متون افزونه نقشه ایران
- اصلاح در متون افزونه فرم ساز
- اصلاح در نمایش نمودارهای آمار بازدید کلی وب سایت

نسخه 3.47/7/2012

تغییرات
- افزودن قلم بی بی سی - نسیم به فونتهای موجود در سیستم
- افزودن گاهشمار به صورت منوی کشویی به سستم
- تعییر در شیوه ارائه ابزار وب پارتهای صفحات سیستم
- افزودن امکان عدم نمایش وب پارتهای ثبت شده در بخش ها و یا صفحات
- بهبود در سرعت سیستم و کاهش حجم هسته نرم افزار
- تعییر در شیوه ارائه سایر ابزار مدیریت وب سایت
- تعییر در ساختار ارائه آرشیو رسانه ها
- افزودن امکان استفاده ار فایلهای ذخیره شده درون آرشیو رسانه ها در تمام فیلدهای بارگزاری

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در صبت عرض 0 برای تصویر کاربران در نظرات
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح مشکل در ثبت فرم ها در پایگاه داده
- اصلاح در نمایش آیتم های فعال منو
- اصلاح در نمایش بیش از یک لیزخورنده در صفحه
- اصلاح در نصب سیستم
- اصلاح در ثبت رای برای نظرات محتوا
- اصلاح در نمایش وب پارت لیزخورنده گالری
- اصلاح در شیوه ارائه در ادیتور محتوای سیستم
- اصلاح در پیغام ثبت فایل با فرمت ناصحیح
- اصلاح در ثبت تصویر ویدیوها در سیستم
- اصلاح در شیوه حدف آیتم های وابسته به محتوا

نسخه 3.37/3/2012

تغییرات
- اقزودن Google+ به شبکه های اجتماعی هروف
- اقزودن Google+ به ابزارکاربری در صفحات و تنظیمات صفحات
- تغییر در ساختار سیستم هروف برای بهینه سازی سرعت سیستم
- تغییر در الگوریتم حذف بخشها در سیستم
- تغییر در الگوریتم و ساختار فراخوانی فرمهای سیستم
- تغییر در الگوریتم و ساختار فراخوانی انواع داده در سیستم
- افزودن امکان ساخت قالب های تمام صفحه
- افزودن امکان تولید بارکد توسط سیستم
- افزودن تنظیمات بیشتر به webconfig
- افزودن امکان تولید صفحات درون وب سایت توسط نرم افزارهای خارج استدیوی هروف
- تغییر در ساختار منطقی فرایندهای سیستم
- تغییر در ساختار راهبری سیستم
- تکمیل وب پارت مسیر دسترسی
- افزودن کلاسهای بیشتر به کدهای تولید شده توسط سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در دسترسی کاربران به فرم عضویت
- اصلاح در خذف آیکونهای سیستم
- اصلاح در ثبت محتوا در سیستم
- اصلاح در ثبت وب پارتها در داخل صفحات نرم افزار های خارج از استدیوی هروف
- اصلاح در نمایش محل قرارگیری وب پارت ها در نسخه گوشی های همراه
- اصلاح در ارائه ابزار ارائه نظرات در صفحات سیستم به کاربران
- اصلاح در وب پارت مسیر دسترسی
- اصلاح در نمایش گالری ها
- اصلاح در دسترسی ها به فرم های نطر دهی
- اصلاح در نمایش نظرات کاربران برای مدیر سایت

نسخه 3.2    5/23/2012

تغییرات
- تعییر در ساختار سیستم، 20% کاهش حجم هسته نرم افزار و اقزایش سرعت سیستم
- افزودن امکان ثبت مطالب در Facebook و Twitter به سیستم
- افزودن امکان ثبت ابزارکاربری در بالا یا پایین صفحه به دلخواه
- افزودن امکان ایجاد فیلدهای فرم که در زمان دریافت نمایش داده می شوند و پس از ثبت در وب سایت تنها کاربران مدیر می توانند مشاهده کنند
- افزودن امکان ایجاد فیلدهای فرم که پس از تکمیل فرم نمایش داده می شوند
- افزودن امکان دریافت RSS برای قرم های ثبت شده در پایگاه داده ها
- تغییر کلی در ساختار فراخوانی پوسته های نمایش مختلف برای وب پارتها یا نمایش فهرستهای بخشها
- امکان تعریف قابل تکرار بودن فرمها در زمان ارسال و متن نمایش پس از ارسال
- افزودن امکان ایجاد پوسته های نمایش برای نتایج فرمها، محتوای پویا، فهرست محتوا و وب پارتها به صورت اختصاصی
- بهینه سازی استفاده از تنظیمات بخشها و صفحات
- افزودن امکان جستجو در وب به وب پارت جستجوی سیستم
- افزودن امکان جستجو در داده های ثبت شده توسط کاربران سیستم
- به روز رسانی نسخه JQuery به نسخه 1.7.2
- افزودن امکان ایست لیزخورنده ها در زمان قرارگیری موشواره روی تصویر
- افزودن تنظیمات بیشتر برای صفحات و بخشها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش فرمهای ثبت شده در پایگاه داده ها
- حل مشکل 805303f4 در نمایش sitemap.xml
- اصلاح در نمایش فیلدهای منوی کشویی فرم سیستم
- اصلاح در نمایش فیلدهای ایمیل فرم سیستم
- اصلاح در نمایش فرم تایید حذف آیکون های سایت
- اصلاح در ثبت تنظیمات بخشها و صفحات فرم های ثبت شده در سیستم
- اصلاح در نمایش آیتمهای یافته شده در جستجو با انتخاب تعداد نمایش آیتمها در صفحه
- اصلاح در الگوریتم خلاصه سازی متون سیستم

نسخه 3.1    5/9/2012

تغییرات
- افزودن امکان نصب افزونه های ایجاد شده در محیط خارج از استدیوی هروف
- افزودن بخش سایر ابزار مدیریت وب سایت برای افزایش محیط نمایش آیکونهای ابزار مدیریت وب سایت
- تغییر ساختار API نرم افزار برای افزونه های Adobe Flash
- افزودن امکان تعریف شرط برای برگه های کنسول در افزونه های ساخته شده خارج از استدیوی هروف
- افزودن امکان ارسال متغیر در کنسول توسط افزونه های استدیوی هروف
- تغییر در ساختار روش فراخوانی وب پارتها
- افزودن امکان تعریف چند وب پارت برای یک افزونه تولید شده در خارج از سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش عرض ستون چهارم در سیستم
- اصلاح در نمایش صفحات دارای فرم
- اصلاح در نمایش صفحه ثبت و اصلاح محتوا
- اصلاح در نمایش فرم ثبت اطلاعات مالک سایت
- اصلاح در نحوه رمزنگاری آدرس صفحه در پیوندها
- اصلاح در صحت کد نویسی HTML با استاندارد XHTML 1.0 Transitional
- اصلاح در صحت شیوه نامه های سیسنم با استاندارد CSS3
- اصلاح در هسته نمایش تصاویر بند انگشتی
- اصلاح در نمایش تصویر بالای سربرگ صفحات در مرورگر Chrome
- اصلاح در نمایش ستونهای صفحه
- اصلاح در جستجو در سیستم
- اصلاح در موتور آدرس دهی
- اصلاح در متون سیستم

نسخه 3.0    4/25/2012

تغییرات
- بالا بردن سرعت صفحات تا بیش از 50%
- افزودن مدیریت Cache در مرورگرها برای بالا بردن سرعت
- بازنویسی و کاهش میزان کلی کد در سیستم برای بهبود سرعت و مدیریت میزان استفاده از حافظه و CPU در سرورها
- تغییر لوگو استدیوی هروف
- تعییر فرمهای درونی سیستم به فرم های فراخوانی شونده توسط سیستم Ajax
- تبدیل تمام قایلهای شیوه نامه سایت به یک فایل
- افزودن امکان نصب و یا حذف قلمهای سیستم
- افزودن امکان نصب قلمهای مختلف برای هر زبان به صورت جداگانه بر روی سیستم
- تبدیل تمام قایلهای اسکریپت سایت به یک فایل
- افزودن نمایش قالب متفاوت انتخاب شده برای بخشها و یا صفحات سایت در قرم انتخاب قالب فعال
- اقزودن متا تگ description به صفحات و تولید خودکار توضیحات برای صفحات بدون توضیحات
- افزودن عنوان و قالب برای تصاویر بارگزاری شده در ادیتور محتوا
- افزودن انتخاب خودکار تعداد تصاویر در صفحه اصلاح و ثبت مختوی برای سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح شناسایی دسترسی های کاربری در سیستم
- اصلاح در خواندن مجوزهای سیستم
- اصلاح در نمایش مسیر دسترسی در صفحه ثبت و اصلاح محتوا
- اصلاح در فرم دریافت اطلاعات مالکیت سیستم
- اصلاح در ثبت اندازه ستونها در کنسول
- اصلاح در نمایش فرم اصلاح بخش
- اصلاح در اجازه دسترسی برای نصب افزونه ها و وب پارت ها
- اصلاح در نمایش عنوان نوع داده در تنظیمات بخشها

نسخه 2.9 - 4/10/2012

تغییرات
- افزودن صفحه نصب نرم افزار و دریافت اطلاعات مالکیت سیستم
- افزودن امکان افزودن نوع داده خاص به سیستم
- افزودن امکان افزودن فرمهای همگون درون وب پارت
- افزودن امکان نمایش مسیر دسترسی برای هر آیتم در درون وب پارت ها
- افزودن مدیریت و ارزش گذاری هوشمند پیوندها در نقشه سایت به سیستم
- افزودن امکان تعریف اختصاصی آدرس هر صفحه یا هر بخش
- افزودن امکان اضافه کردن پیوند به خبرنامه های ثبت شده درون سایت
- افزودن امکان تعریف اختصاصی آدرس برای صفحات خبرنامه ثبت شده درون وب سایت
- افزودن امکان نمایش و بخش فایل هایی با فرمت mp4
- افزودن امکان نمایش و پخش فایل هایی با فرمت mp4 برای گوشی های همراه
- یکپارچه نمودن ذخیره سازی اطلاعات در ورود اطلاعات برای بخشهای سایت و آرشیو رسانه ها
- افزودن امکان تشخیص مختوا های ثبت شده در سایت که دارای ویدیو هستند

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح فرم افزودن بخشها در وب پارتهای مرتبط به بخشها
- اصلاح در نمایش ابزار مدیریت محتوا و مدیریت دسترسی در صفحه ثبت اطلاعات در وب سایت
- اصلاح در نحوه نمایش فرمهای استودیوی هروف
- اصلاح در نحوه ارائه ابزار ثبت و اصلاح خبرنامه
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح مدیریت پیوندهای سیستم در برگردادن متعیر myquery
- اصلاح در sitemap.xml برای ثبت بخش از جنس عنوان
- رفع مشکل ورود به سیستم بدون وارد کردن www در آدرس URL
- رفع مشکل نمایش آمار بازدید بدون وارد کردن www در آدرس URL
- اصلاح در نحوه ورود محتوا برای بخشهای وب سایت
- اصلاح در ارائه پرینت مختواهای ثبت شده در سیستم

نسخه 2.8 - 3/31/2012

تغییرات
- افزودن امکان نمایش صفحات در گوشی های همراه
- افزودن قالب مختص گوشی های همراه به سیستم
- افزودن سیستم بهبود خودکار محتوا برای نمایش در گوشی های همراه
- افزودن امکان تشخیص samsung galaxy و ipad به سیستم
- افزودن امکان تشخیص محتوا برای Safari
- ایجاد هماهنگی میان Robots.txt و Sitemap.xml
- افزودن اولویت برای معرفی صفحات وب سایت به موتورهای جستجو
- افزودن امکان معرفی خودکار sitemap.xml به موتورهای جستجوی Bing و Ask و WEBLOGS.COM
- افزودن امکان نمایش گاه شمار برای فرم های ثبت شده توسط کاربران
- افزودن سیستم هوشمند مدیریت پیوندهای تولید شده
- افزودن امکان تشخیص سایز تصویر کاربر به سیستم برای بهبود نمایش فرمهای سیستمی

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در ورود به سیستم از طریق گوشی های همراه
- اصلاح نمایش تصاویر بزرگ شده با یک کلیک
- اصلاح در نحوه نمایش فرمهای استودیوی هروف
- اصلاح در نحوه ارسال فرمهای استودیوی هروف
- اصلاح در نحوه ثبت تنظیمات در کنسول
- اصلاح در برقراری ارتباط با سرورهای استدیوی هروف
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نحوه نمایش نوار ابزار
- اصلاح نمایش تصویر Water mark بر روی تصاویر
- اصلاح در ساختار Sitemap.xml
- اصلاح در ساختار Robots.txt
- اصلاح در نمایش و دسته بندی فرم های دخیره شده در پایگاه داده
- اصلاح در باز شدن پیوندها در پنجره جدید برای وب پارت ها
- اصلاح در ابزار ارسال خبرنامه

نسخه 2.7   3/23/2012

تغییرات
- افزودن امکان ایجاد فرم های قابل ارسال تنها برای یک بار
- افزودن امکان تغییر پیام ارسال فرم ها
- افزودن امکان استفاده از Jasjoo CAPTCHA در فرمهای سفارشی شده
- افزودن امکان بارگزاری و تصب وب پارتهای سفارشی از آرشیو
- بهینه سازی سرعت و حجم صفجات نرم افزار
- بهینه سازی استفاده نرم افزار از حافظه سرور
- افزودن میکروفرمت های HReview به سیستم جهت ارائه نقدها به سیستمهای جمع آوری نقد
- تغییر ساختار و راهبری در نوار ابزار
- جدا سازی شیوه نامه ها و اسکریپت ها برای زبانهای مختلف سایت
- افزودن امکان اصلاح فایلهای اختصاصی سیستم
- افزودن فایل Robots.txt به سیستم به صورت مدیریت شده
- افزودن امکان معرفی خودکار sitemap.xml به موتورهای جستجوی Google و Yahoo
- افزودن امکان ثبت آیکون سایت برای تکنولوژی Apple Touch
- تغییر در نحوه ذخیره سازی تنظیمات صفحه ها و بخش ها
- تغییر در نحوه ارائه پیش نمایش صفخات
- افزودن تور برای نوار ابزار هروف به سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح نمایش تصویر پس زمینه در وب سایت
- اصلاح تغییر اولویت نمایش وب پارتها در صفحات سایت
- اصلاح حذف برچسب تصویر حذف شده از آرشیو رسانه ها
- اصلاح در ساختار مدیریت وب پارتهای سفارشی
- اصلاح در ارائه تنظیمات بخشها و صفحات سیستم
- اصلاح در نحوه نمایش و ارائه فهرست افزونه ها
- اصلاح در ابزار برچسب گزاری برای آیتم ها در آرشیو رسانه ها
- اصلاح در نحوه ارائه مدیریت بخشهای سیستم

نسخه 2.63/16/2012

تغییرات
- افزودن فیلد email با امنیت نمایش به انواع فیلدهای قابل دریافت توسط فرم های سیستم
- افزودن امکان مدیریت بخشها تا 10 لایه
- افزودن منوی گسترش یابنده با سیستم
- افزودن امکان ثبت تگ های گسترش یابنده در سیستم
- افزودن امکان تعریف نحوه نمایش انتقالی آیتم ها و منوهای گسترش یابنده
- افزودن امکان باز یا بسته نگه داشتن منوی گسترش یابنده در پیمایش
- افزودن منوی گسترش یابنده با سیستم
- تغییر در صفحه ثبت اصلاعات در سیستم
- افزودن امکان برچسب گذاری در آرشیو چند رسانه ای برای فایلها
- تغییر در ساختار ورود سیستم
- نام گذاری تگ های جدید برای استفاده در تنظیمات پیشرفته ظاهر سایت
- بهینه سازی راهبری به تنظیمات ظاهر وب سایت در کنسول
- افزودن امکان نمایش خبرنامه ها درون سایت
- افزودن امکان ثبت پیوندهای سیستم در منو ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در بارگزاری تصاویر برای ادیتور
- اصلاح در نمایش تنظیمات قالبها
- اصلاح در نمایش تنظیمات سیستم
- اصلاح در تنظیم قالب سایت برای صفحه یا بخش
- اصلاح ظاهر صفحات اختصاصی سایت
- اصلاح در نمایش متون سیستم دز تم های تیره رنگ
- اصلاح متون سیستم
- اصلاح خطای ورود به سیستم در سایت های غیر فعال
- اصلاح فراخوانی قاب های وب پارت ها در صفحات و بخش های دارای تنظیمات
- اصلاح در خذف تنظیمات بخشها از تنظیمات بخش
- اصلاح در خذف قالب فعال سایت در بخش های دارای تنظیمات صفحه یا بخش
- اصلاح شیوه نامه صفحه ورود به سیستم
- اصلاح در فراخوانی اسکریپت ها در زبانهای مختلف
- اصلاح در نمایش فرمهای سیستم
- اصلاح در ثبت فایلهای تک حرفی
- اصلاح در ثبت فایلهای الزام شده در قرمها
- افزودن پیوند فراموش کردن کلمه ورود به ورود به سیستم

نسخه 2.5 3/1/2012

تغییرات
- افزودن امکان عدم نمایش نوار مترجم در مرورگر Google Chrome
- افزودن وب پارت و فهرست نمایش گاهشمار برای صفحات پویا در سیستم
- افزودن سیستم ارائه محتوا به وب پارتهای خارج سیستم به صورت XML
- افزودن امکان قرار دادن مقدار پیشفرض برای فرمهای سیستم از طریق دریافت از فایل خارج خارجی
- جدا کردن تنظیمات وب پارت پیوندهای مرتبط از تنظیمات سیستم
- افزودن امکان خارج سازی سیستم از خط برای به روز رسانی و یا تعییرات
- افزودن صفحات قابل ویرایش برای به روز رسانی، ساخت و یا بستن وب سایت
- افزودن امکان ثبت مرز برای تصاویر با اندازه های مختلف
- افزودن امکان ثبت تنظیمات برای بخشهای سایت
- افزودن امکان ثبت قالب متفاوب برای صفحات و بخشهای مختلف سایت
- افزودن وب سایت Linked in به پبش فرض های وب پارت لوگوی به سایتهای مرتبط
- افزودن SHTML به پسوند های قابل انتخاب در URL Mapping
- افزودن امکان انتخاب یا عدم انتخاب نمایش آخرین آیتم های ثبت شده در سیستم بعد از عنوان زیرشاخه ها در صفحه سرشاخه
- افزودن امکان نمایش یا عدم نمایش متن / دکمه ادامه مطالب در زیر شاخه بخش ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در روش تبدیل تاریخ سیستم
- اصلاح در Web.config سیستم
- اصلاح صحت تگ نویسی XHTML1.0
- اصلاح در سیستم امنیتی سیستم
- اصلاح در ارائه پرینت برای فرم های سیستم
- اصلاح در ارائه چند زبانه سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش ویرایشگر در سایر زبانهای سایت
- اصلاح در نحوه ارائه فرمهای سیستم
- اصلاح در نمایش بیشتر آیتم های ثبت شده در آرشیو چند رسانه ای ها
- اصلاح در پیوند دهی به فایلهایی که در سیستم بدون نام ذخیره می شوند
- اصلاح در نمایش ابزار انخاب URL Mapping برای سیستم
- اصلاح در نمایش ابزار در تنظیمات سیستم
- اصلاح در پیوند وب پارتها در URL Mapping

نسخه 2.4 2/13/2012

تغییرات
- افزودن امکان به خاطر سپاری در ورود به سیستم
- تغییر ساختاری در قالب های وب سایت (افزودن تنظیم جای گزاری وب پارتها در پایین و یا بالای صفحه)
- تغییر ساختاری در الگو های نمایش وب پارت (افزودن رنگ روشن مرز عکس های بند انگشتی)
- افزودن شمارنده کلمات کلیدی در پنجره ثبت و اصلاح بخش ها
- تغییر حذف تصاویر، ویدیو ها و سایر فایلها از محتوای صفحات به سیستم Ajax
- افزودن امکان نمایش تا 500 آیتم در هر صفحه آرشیو
- افزودن امکان نمایش نتایج فرم های ذخیره شده در پایگاه داده به صورت وب پارت
- افزودن پیام راهنمای SEO در هنگام ثبت بخشها
- افزودن امکان ثبت بخشهای تک حرفی به سیستم
- دریافت گواهینامه های تایید صحت کد برای XHTML1.0 و CSS3
- افزودن  وب پارت مجوزهای W3C به سیستم
- افزودن  امکان عدم نمایش نوار مترجم در مرورگر Google Chrome
- افزودن  URL Mapping به سیستم
- افزودن  معرف خودکار نوع فایل (MIME type) به سرور

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در راهبری به کنسول بخش وب پارت های سفارشی
- اصلاح در نمایش منوی راهبر کنسول در داخل کنسول
- اصلاح در متن تنظیمات جدول در ادیتور
- اصلاح در متن تنظیمات ظاهر وب سایت
- اصلاح در جهت نمایش کنسول در زبان های از چپ به راست
- اصلاح در متن تنظیمات پیوند ها در ادیتور
- اصلاح در پیغام های جستجوی سیستم
- اصلاح در وب پارت مسیر دسترسی
- اصلاح در نمایش منوی عمودی در سایت با ستونهای معکوس
- اصلاح در انتخاب بخش سرشاخه در ثبت بخش ها
- اصلاح در وب پارت مسیر دسترسی
- اصلاح در ثبت بخش های جدید درون صفحات
- اصلاح در نمایش نتیجه فرم های ثبت شده در پایگاه داده
- اصلاح نمایش در مرورگر Internet Explorer

نسخه 2.3 -1/28/2012

تغییرات
- افزودن صفحات اختصاصی برای پیغام خطا در وب سایت
- افزودن سیستم گزارش دهی خودکار برای صفحاتی که دچار مشکل می شوند.
- افزودن فایل اسکریپت پویا به سیستم و حذف اسکریپت های درون صفحه
- افزودن امکان بستن تصاویر بزرگ شده با کلیک در خارج از صفحه
- افزودن امکان نام گزاری خصوصی سازی شده برای فرم ها
- افزودن امکان ایجاد فرم های بدون درخواست کد امنیتی
- افزودن امکان نام گزاری فیلد های فرم ها به صورت سفارشی شده
- افزودن امکان تعریف مقدار پیشفرض برای فیلد های فرمها
- افزودن امکان ثبت جدا کننده بین فیلدها در فرم های سیستم
- افزودن امکان نام گزاری خصوصی سازی شده برای دکمه ارسال فرمها
- افزودن کلیدهای میانبر جدید برای سیستم
- افزودن فرم های قابل ذخیره سازی در پایگاه داده
- افزودن امکان نمایش داده فرم های ذخیره شده در سیستم به صورت صفحه و یا فهرست صفحات
- افزودن زبان آلمانی به نرم افزار استودیوی هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در تنظیمات سیستم و وب سایت
- اصلاح در سیستم خصوصی سازی صفحات
- اصلاح در بسته پیشفرض قالبها
- اصلاح در افزودن تگ ها و اسکریپت های اضافه
- اصلاح در نمایش صفحات و جلوگیری از نمایش تگ های اضافه
- اصلاح در نمایش اطلاعات کاربر
- اصلاح در امکان افزودن فایلهایی با نام تک حرفی به سیستم
- اصلاح در نمایش فیلد های فرم های ثبت شده در پایگاه داده درون صفحه
- اصلاح در حذف آیتمها در آرشیو رسانه ها
- اصلاح در نمایش ستونها در حالت نمایش معکوس ستونها در تنظیمات قابهای قالب
- اصلاح در نمایش زیر بخشها به صورت صفحه تک صفحه در صفحه سرشاخه
- اصلاح در نمایش RSS صفحات
- اصلاح در نمایش sitemap.xml

نسخه 2.2 -12/3/2011

تغییرات
- حذف نیار به ورود نام سایت و ساده تر شدن تصب نرم افزار
- افزودن نمایش پست های علامت دار در فهرست صفحات
- افزودن امکان خصوصی سازی بخش ها و صفحات و تخصیص اجازه نمایش به گروه های کاربری
- افزودن سیستم مدیریت محتوا و امکان ذخیره اصلاحیه های مختلف برای محتوا
- افزودن وب پارت نمایش جدیدترین اعضا
- افزودن امکان نمایش گزارش فعالیت کاربران در ابزار کاربری
- افزودن وب پارت جداکننده
- افزودن امکان انجام فاید مدیریت تصاویر بر روی فایلهایی با قرمت PNG در تمام اندازه ها و الگوها
- افزودن ابزار گزارش گیری از کاربران
- افزودن امکان حذف تصاویر در قالبها با استفاده از تکنولوژی Ajax
- افزودن امکان سایه دار کردن منو های اصلی صفحه
- افزودن سیستم مدیریت قلمها در وب سایت
- افزودن 40 قلم فارسی قابل استفاده در ویرایشگر و شیوه نامه ها قابل نمایش در مرورگرهای مختلف بدون نیاز به نصب در کامپیوتر مقصد
- افزودن آرشیو رسانه ها به سیستم
- افزودن سیستم تولید کد QR برای گوشی های همراه Android و iPhone

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح نمایش فهرست افزونه های نصب شده در سایت
- اصلاح نمایش و پیوند "تنها تصاویر بزرگ" در وب پارتها
- اصلاح در نمایش صفحه پرینت
- اصلاح در پیامهای سیستم
- اصلاح در نمایش صفحات سیستمی مانند تغییر کلمه عبور و ثبت نام
- اصلاح در نمایش صفحه اصلاح محتوا
- اصلاح در نمایش فرمها
- اصلاح در نمایش منوی عمودی
- اصلاح در نمایش و پیوند تصاویر بزرگ با عنوان
- اصلاح در اختصاص دسترسی دانلود فایل قالب سایت
- اصلاح در تنظیمات قاب ها
- اصلاح در نمایش نوار ابزار

نسخه 2.1 -10/30/2011

تغییرات
- ارتقا سیستم هوشمند کپی رایت
- ارتقا سیستم امنیت ورود کاربران
- تغییر شمایل کاربری بستن پنجره ها
- افزودن تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی
- افزودن عنوان پنجره های واسط کاربری
- افزوده شدن دکمه های میانبر برای سیستم
- افزودن وب پارت رتبه وب سایت در Alexa
- افزودن وب پارت آمار بازدید سایت
- افزودن امکان تغییر تصویر فلش منوهای زیر منو دار (افقی - عمودی)
- افزودن سیستم تشخیص کشور بازدیدکننده از روی IP
- افزودن سیستم هوشمند تشخیص داغ ترین پستها
- افزوده شدن امکان حذف عناوین از فهرست بخشها
- ایجاد امکان ثبت تصاویر، ویدیوها و سایر انواع فایل در سیستم بدون نیاز به نام گذاری
- افزودن سیستم آمار بازدید برای سایت و صفحات داخلی
- افزودن امکان نمایش آمار بازدید صفحات داخلی
- افزودن امکان نمایش تنها مجموع بازدید سایت در وب پارت آمار بازدید

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در پیمایش صفحه پس از تغییر یا ثبت فریم ها
- اصلاح در نمایش صفحات امنیتی سایت
- اصلاح در نمایش تصاویر با یک کلیک
- اصلاح در ذخیره تصویر آیکون متحرک سایت
- اصلاح در متن "پیام را دوباره نمایش نده"
- اصلاح در نمایش رایط های کاربری
- اصلاح در ثبت وب پارت در صفحات داخلی

نسخه 2.0 -10/20/2011

تغییرات
- افزودن امکان نمایش لوگوی طراح سایت در فهرست پیوندهای مرتبط
- افزودن امکان ثبت پیشنهادات و همچنین گزارش مشاهده اشکال در وب سایت در تمام صفحات وب
- افزودن امکان تشخیص فرمت تصویری PNG و ایجاد تصاویر در لحظه به صورت فایل شفاف و 24 بیتی با فرمت PNG برای استفاده در سایت
- افزودن آیکون متحرک به سایت
- ارتقا سیستم هوشمند کپی رایت
- افزوده شدن تصویر پس زمینه برای صفحه ورود مدیران سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش صفحه ورود شماره سریال
- اصلاح در نمایش فایلهای فلش در وب پارت ها
- اصلاح در نمایش لوگوهای سایتهای مرتبط
- اصلاح نوشته ها در ثبت قالب جدید (ثبت قاب جدید و قاب فعال)
- اصلاح در نمایش صفحه ورود به سایت
- اصلاح در ثبت عنوان در منوها در زیر عناوین دیگر
- اصلاح در نمایش انتخابهای منوی سرشاخه در ثبت و اصلاح منوها
- حذف نمایش IP اضافه در نظرسنجی ها

نسخه 1.9 -9/13/2011

تغییرات
- افزوده شدن امکان افزودن پیمایش با لیست کشویی
- افزوده شدن سیستم امتیاز دهی به کاربران
- افزوده شدن درج نقد برای مجتوی به همراه امتیاز دهی
- افزوده شدن درج نقد توسط کاربران برای مجتوی به همراه امتیاز دهی
- افزوده شدن امکان منع اجازه ثبت نقد و نظرات برای کاربران غیر عضو
- افزوده شدن امکان نمایش بخش ها به صورت وب پارت بر اساس امتیاز سردبیران سایت
- افزوده شدن امکان نمایش بخش ها به صورت وب پارت بر اساس امتیاز کاربران سایت
- افزوده شدن امکان نمایش امتیاز محتویات ثبت شده با امتیاز در وب پارتها و فهرستها
- افزوده شدن امکان نمایش و یا عدم نمایش سیستم امتیاز دهی به نظرات و نقد های کاربران

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش تصویر پروفایل در فرم تغییر اطلاعات کاربری
- اصلاح در نمایش نظرات برای محتوا
- اصلاح در نمایش محتوا به صورت لیست در وب پارتها
- اصلاح در نمایش گالری لیزخورنده
- اصلاح در نمایش صفحه ورود شماره سریال
- اصلاح پیش نمایش صفحات در صفحات غیر بخش

نسخه 1.8 -8/28/2011

تغییرات
- افزوده شدن سیستم پیام نرم افزار به کاربران
- تغییر و به روز رسانی نوع Cache صفحات
- بهبود در کیفیت تصاویر ایجاد شده توسط سیستم
- افزوده شدن صفحه ورود به سیستم مجزا در سایت
- استفاده از تکنولوژی Jasjoo CAPTCHA نسخه دوم
- امکان استفاده از امنیت بیشتر دز ورود کاربران
- تغییر ساختاری نرم افزار در بارگزاری فرم های ثبت و اصلاح بخشها
- افزوده شدن امکان انتخاب مجزا برای نمایش در نقشه سایت و پیوندهای خطی
- افزوده شدن امکان انتخاب سایر نحوه های نمایش برای محل نمایش بخشهای ایجاد شده
- افزوده شدن ID و class های جدید برای تگهای صفحه های وب سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش فرم ها
- اصلاح در نمایش زیر بخشها در صفحه سرشاخه
- اصلاح در نمایش لوگوهای سایتهای مرتبط
- اصلاح در نمایش نقشه سایت
- اصلاح در نمایش پیوندهای خطی و نقشه سایت

نسخه 1.7 -8/2/2011

تغییرات
- اضافه شدن تغییر مسیر در تنضیمات صفخات
- تعییر ظاهر نوار ابزار
- اضافه شدن نوع داده دریافتی image, checkbox, dropdown, radio در فرمها
- جدید شدن CAPTCHA و افزوده شدن add-on
- افزوده شدن سیستم تبدیل آدرس ایمیل به تصویر
- افزوده شدن تصویر مجزا برای منوهای فعال
- افزوده شدن امکان حذف عناوین صفحات محتوا
- افزوده شدن فریم جدید برای صفحات آرشیو
- ایجاد امکان افزودن وب پارت به صفحات محتوا
- افزودن امکان انتخاب نمایش تعداد قابل انتخاب آیتمها در صفحات آرشیو
- افزودن امکان تعریف برای استایلهای سایت
- افزودن امکان تعریف استایلهای ادیتور متنی
- افزودن امکان تعریف اسکریپت برای سایت
- افزودن امکان تعریف تگ در بخش Header برای سایت
- تغییر کلی در نحوه نمایش الگوهای سایت
- افزوده شدن امکان ارتقا تعداد الگوها
- افزوده شدن وب پارت نمایش محتوای قبلی و بعدی

اصلاحات نرم افزار
- تغییر تصاویر بند انگشتی در هنگام تغییر داده ها
- اصلاح نمایش تصویر در الگوهای نمایش
- اصلاح نمایش وب پارت جستجو
- اصلاح نمایش 0 کارکتر برای متن الگوها
- اصلاح نمایش 0 پیکسل برای تصویر الگوها
- اصلاح ناوبری مدیریت در زبانهای مختلف
- اصلاح نمایش صفحات با ویژگی عدم نمایش
- اصلاح مشکل در تنطیمات بخشها
- اصلاح نحوه نمایش پیشفرض و معکوس پیشفرض
- اصلاح مشکل در ثبت بخش جدید پس از اصلاح بخش دیگر
- اصلاح مشکل نظرسنجی

نسخه 1.6 -7/11/2011

تغییرات
- افزوده شدن مقادیر متنوع برای تعداد نمایش آیتم ها در صفحات آرشیو
- امکان جابجایی محل وب پارتهای صفحه اول از بالا به پایین
- افزوده شدن امکان تغییر نمایش تعداد آیتمها در صفحات آرشیو
- افزودن نوع داده Document، Image، Checkbox، Radio و Dropdownبه فرمها
- افزودن عنوان به لیزخورنده های تصویر

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح نمایش صفحات دارای تنظیمات صفحه در زمان ورود داده و اصلاح داده
- اصلاج مشکل ثبت تنظیمات در زبانهای مختلف
- اصلاح مشکل نمایش زیر منوها
- اصلاح نمایش برای منوهای فعال
- اصلاح نمایش صفحه ورودی سایت

نسخه 1.5 -6/25/2011

تغییرات
- تعییر ظاهر نوارهای ابزار
- افزودن راهبری به وسیله نقشه بخشها به سایت
- افزودن وب پارتهای لیزخورنده محتوا به سیستم
- افزودن امکان ثبت تنظیمات برای هر صفحه به صورت جداگانه
- افزودن شمایل تیره برای ابزار کاربری
- افزودن بخش تنظیمات SEO برای سایت به سیستم
- افزودن امکان نمایش صفحه ورودی برای سایت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح مشکل نمایش کاربران در انتظار تایید

نسخه 1.4 -6/3/2011

تغییرات
- افزودن بخشهای جدید به ادیتور
- امکان افزودن نرم افزار به وب سایت
- تغییر در نحوه راهبری در نوار ابزار
- افزودن نمایش دکمه های سیاه و سفید به سیستم
- افزودن امکان معکوس کردن نمایش ستونهای سایت
- افزودن امکان لغو استفاده از ناوبری زیان توسط سایت
- افزودن امکان جداگانه برای ارسال محتوا و تایید محتوا

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح زبانهای ادیتور
- اصلاح نحوه نمایش برای پیش نمایش در حالت مدیریت

نسخه 1.3 -5/17/2011

تغییرات
- افزودن بخشهای جدید به ادیتور سایت
- افزودن نوع دادهPoll به سیستم
- افزودن امکان تصاویر نمایش گالری الگوها تنها با یک کلیک
- افزودن امکان فعال نگه داشتن منوها در بخشها
- افزودن امکان نمایش افقی بری وب پارتها
- افزودن نحوه نمایش لیست برای وب پارتها و همچنین محتوا به سیستم
- افزودن امکان ثبت وب پارتها به صورت برگه
- افزودن امکان بارگزاری قالبهای وب سایت از طریق اینترنت

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح نمایش منو ها در مرورگرهای مختلف
- اصلاح نحوه نمایش تصویر پس زمینه در صفحات

نسخه 1.2- 4/28/2011

تغییرات
- افزودن نوع داده Video و Audio به سیستم
- جابجایی اولویت نمایش وب پارتها و بخشها به صورت Drag & Drop
- افزودن منو به وب پارتها
- تغییر در شمایل نوارهای ابزار
- افزودن نمایش گالریهای لیزخورنده الگوها به سیستم
- افزودن امکان ثبت زمان ثبت محتوا در بخشها
- افزودن امکان نمایش به صورت پیش نمایش در حالت مدیریت
- افزودن امکان باز شدن منوها در صفحات جدید

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح نمایش تصاویر در وب پارتها
- اصلاح سیستم مدیریت بخشها و ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه بخشها

نسخه 1.1-4/17/2011

تغییرات
- تغییر ساختار ذخیره سازی محتوا
- افزودن امکان درج تصویر در متون به صورت نامحدود
- افزودن جستجو به وب پارتها و سیستم
- افزودن وب پارت راهبری Breadcrumb به وب پارتها
- افزودن وب پارت اطلاع رسانی به سیستم
- افزودن وب پارت لیزخوزنده تصویر به سیستم
- افزودن ابزار کاربری ارائه نسخه مناسب برای چاپ
- افزودن ابزار کاربری ارسال مطلب برای دوستان
- افزودن ابزار کاربری ثبت صفحه محتوا در صفحات مورد علاقه کاربر
- افزودن امکان تعریف گروه های کاربری برای سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح زبان در ادیتور
- اصلاح متون در زبانهای سایت

فهرست تغییرات و اصلاحات در نسخه های قدیمی نرم افزار فریم ورک استدیوی هروف:

نسخه های بعدی استدیوی هروف با استفاده از تکنولوژی PHP از پروژه موازی CodeP به وجود آمد و به علت تغییر بسیار زیادی که نسبت به نسخه های قبل داشت از نسخه 20ام نامگذاری شد.

arrow_leftتاریخچه نسخه های جدید