برای مطالعه مستندات و راهنما، افزونه مورد نظر خود را جستجو کنید
فهرست افزونها
محموعا 4 افزونه عمومی وجود دارد

فهرست کامل افزونه های عمومی

با استفاده از افزونه های عمومی فریم ورک استدیوی هروف شما می توانید سریع تر عملکردها و قابلیت های مختلف را به استارت آپ، وب سایت و یا نرم افزار خود اضافه کنید. با مطالعه مستندات این افزونه ها می توانید در توسعه افزونه های خود از قابلیت های این افزونه ها استفاده کنید و سریع تر محصول مورد نظر خود را توسعه دهید.

بیشتر بیابید:

افزونه های عمومی توسط کاربران استدیوی هروف با اشتراک گذاشته شده تا سایر توسعه دهندگان توانند سریعتر ایده خود را به محصول تبدیل کنند.
searchجستجوی در میان افزونه ها

محبوب ترین افزونه ها

کاربران فریم ورک استدیوی هروف برای طراحی سایت و ساختن استارت آپ های خود بیشتر از این افزونه ها استفاده کرده اند.
اگر هنوز برای توسعه استارت آپ یا طراحی سایت خود از استدیوی هروف استفاده نمی کنید، از همین جا شروع کنید.
دریافت اشتراک هروف
arrow_leftمستندات توسعه افزونه
شما هم می توانید تجربیات و سرویس و خدمات خود را به صورت افزونه به مجموعه استدیوی هروف اضافه کنید.