مستندات نسخه 1.0.000
تاریخ ویرایش: 1400/03/13 11:15 AM


افزودن متاتگ های Twitter

یکی از شیوه های طبقه بندی صفحات وب در اینترنت مطعلق به Twitter است. برای افزودن متا تگ های مورد نیاز Twitter به صفحات وب تولید شده توسط افزونه خود می توانید مطابق مثال مقادیر مورد نیاز برای تولید تگ متا را در JSON ساخته شده در فایل _meta برای صفحات افزونه وارد کنید.

مقادیر قابل تعریف:
 • card: مقدار card صحیح از نظر Twitter
 • image_alt: تصویر جایگزین برای تصویر بندانگشتی
 • site_id: عرض تصویر جایگزین برای تصویر بندانگشتی
 • creator: ارتفاع تصویر جایگزین برای تصویر بندانگشتی
 • creator_id: عرض تصویر جایگزین برای تصویر بندانگشتی
 • video: ویدیوی صفحه
 • audio: عرض ویدیوی صفحه
 • player: ارتفاع ویدیوی صفحه
 • player_width: فرمت ویدیوی صفحه
 • player_height: صوت صفحه
 • player_stream: فرمت صوت صفحه
 • app_name_iphone: محل
 • app_id_iphone: محل
 • app_url_iphone: محل
 • app_name_ipad: محل
 • app_id_ipad: محل
 • app_url_ipad: محل
 • app_name_googleplay: محل
 • app_id_googleplay: محل
 • app_url_googleplay: محل
ثبت مقدار در فایل _meta در پوشه pages:

<?php
...
// For Meta_Twitter Addon
$twitter_card = "summary";
$twitter_audio = "$homeUrl/page-music.mp3";
...

$metaJson = '{
  ...
	"card": "' . $twitter_card . '", 
	"audio": "' . $twitter_audio . '", 
}';
?>
	

برای تست صفحات خود پس از قرار دادن مقادیر متا برای Twitter می توانید توسط پیوند زیر صفحه های خود را از نظر Twitter ببینید.

نمای کلی افزونه
تگ های متا Twitter
راهنمای استفاده نسخه 1.0.000
بیشتر در مورد این افزونه:
info_outline توجه داشته باشید که افزونه های استدیوی هروف الزاما توسط تیم توسعه استدیوی هروف ساخته نشده اند و تنها پایگاه ابری استدیوی هروف نگهداری این افزونه ها و مستندات مرتبط را به عهده دارد، لطفا درخواست ها و سوالات خود را در زمینه این افزونه با سازنده افزونه مطرح بفرمایید.