مستندات نسخه 1.0.032
تاریخ ویرایش: 1400/03/13 10:06 AM


ثبت گزارش فعالیت

برای ثبت عملکرد کاربر در نرم افزار یا وب سایت خود از متد LogRecord می توانید استفاده کنید. برای ثبت گزارش می بایست در بسته زبان افزونه یک عبارت برای این فعالیت ثبت کنید که در این عبارت می توانید از _VAR برای تعریف متغییر استفاده کنید.

نمونه عبارت در بسته زبان:

{
	...,
	"paid_with_non_withdrawable": "پرداخت با اعتبار غیرقابل برداشت برای صورتحساب _VAR به مبلغ _VAR"
}
	

در مرحله بعد نیاز به ساختن یک JSON از جنس string دارید که توسط متد LogRecord ذخیره شود. توجه داشته باشید که گزارش فعالیت تنها برای کاربران ثبت نام شده (داری userID) ذخیره می گردد.

مقادیر قابل ثبت در JSON:
 • app: نام افزونه
 • text: مقدار عبارت افزوده شده در بسته زبان
 • variables: مقادیر قابل قراردان در عبارت تعریف شده به صورت یک آرایه JSON
  مقادیر قابل ثبت:
  • text: عبارت جایگزین در بسته زبان
  • more: ادامه عبارت جایگزین مانند شماره صورت حساب
  • url: پیوند عبارت جایگزین

if($log) {
	$log = '{ "app": [addon], "text": "paid_with_non_withdrawable", "variables": 
	[
		{ "text": "invoice", "more": "' . $invoiceId . '", "url": "' . $url . '" },
		{ "text": "' . number_format($price) . '" }
	]
	}';
	LogRecord($userID, [addon], $log);
}
	
نمای کلی افزونه
گزارش فعالیت
راهنمای استفاده نسخه 1.0.032
بیشتر در مورد این افزونه:
info_outline توجه داشته باشید که افزونه های استدیوی هروف الزاما توسط تیم توسعه استدیوی هروف ساخته نشده اند و تنها پایگاه ابری استدیوی هروف نگهداری این افزونه ها و مستندات مرتبط را به عهده دارد، لطفا درخواست ها و سوالات خود را در زمینه این افزونه با سازنده افزونه مطرح بفرمایید.