نام کاربری:
Superadmin

4 افزونه عمومی برای استفاده سایر کاربران استدیوی هروف توسط Superadmin تولید شده است.

افزونه های Superadmin
افزونه
آخرین
بروزرسانی
دانلود
repo.info

Warning: file_get_contents(distinct/addons/horuph/repository/superadmin/bizhub/app.json): Failed to open stream: No such file or directory in E:\WWW\horuph.com\httpdocs\core\addons\horuph\pages\creators.phtml on line 266

Warning: file_get_contents(distinct/addons/horuph/repository/superadmin/recaptcha/app.json): Failed to open stream: No such file or directory in E:\WWW\horuph.com\httpdocs\core\addons\horuph\pages\creators.phtml on line 266

Warning: file_get_contents(distinct/addons/horuph/repository/superadmin/webp/app.json): Failed to open stream: No such file or directory in E:\WWW\horuph.com\httpdocs\core\addons\horuph\pages\creators.phtml on line 266

Warning: file_get_contents(distinct/addons/horuph/repository/superadmin/log/app.json): Failed to open stream: No such file or directory in E:\WWW\horuph.com\httpdocs\core\addons\horuph\pages\creators.phtml on line 266

فعالیت کاربر:

کاربر Superadmin تا به حال 4 افزونه عمومی ثبت کرده که در این صفحه فهرست شده است و شما می توانید از این افزونه ها برای توسعه و طراحی وب سایت خود استفاده کنید.

جزئیات فعالیت:

تاریخ عضویت:
1389/10/14
تعداد افزونه های عمومی:
4 افزونه

آخرین به روزرسانی:

-
info_outline در صورت مشاهده اشکال در افزونه و یا برای ارائه پیشنهاد جهت بهبود کارکرد و کارآیی افزونه می توانید برای افزونه های فهرست شده در این صفحه با کاربر Superadmin تماس بگیرید.