نام کاربری:
Gearback

11 افزونه عمومی برای استفاده سایر کاربران استدیوی هروف توسط Gearback تولید شده است.

افزونه های Gearback
افزونه
آخرین
بروزرسانی
دانلود
repo.info
1.1.720
1400/03/13
0
gearback/oauth2_google
5.1.035
1400/02/30
0
gearback/fontawesome
3.1.000
1400/03/13
0
gearback/urlmap
2.2.520
1400/03/18
0
gearback/mailservice
1.0.032
1400/03/13
0
gearback/log
1.1.000
1400/03/13
0
gearback/webp
1.1.520
1400/03/13
0
gearback/recaptcha
1.0.000
1400/03/13
0
gearback/meta_og
1.0.000
1400/03/13
0
gearback/meta_twitter
3.1.100
1400/03/13
0
gearback/chartjs
1.3.010
1400/03/18
0
gearback/forms

فعالیت کاربر:

کاربر Gearback تا به حال 11 افزونه عمومی ثبت کرده که در این صفحه فهرست شده است و شما می توانید از این افزونه ها برای توسعه و طراحی وب سایت خود استفاده کنید.

جزئیات فعالیت:

تاریخ عضویت:
1398/08/05
تعداد افزونه های عمومی:
11 افزونه

آخرین به روزرسانی:

افزونه:
نسخه:
2.2.520
تاریخ:
1400/03/18
info_outline در صورت مشاهده اشکال در افزونه و یا برای ارائه پیشنهاد جهت بهبود کارکرد و کارآیی افزونه می توانید برای افزونه های فهرست شده در این صفحه با کاربر Gearback تماس بگیرید.