شما میتوانید در این صفحه از آخرین تعییرات در هسته استدیوی هروف آگاه شوید. لطفا توجه داشته باشید که با به روز رسانی آخرین نسخه هروف روی این وب سایت، این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شود.