هروف یک سیستم مدیریت محتوا است که  به شما اجازه می دهد،  وب سایت متنوع و انبوه را ایجاد کنید و بدون نیاز به دانستن هر زبان برنامه نویسی آنها را حفظ و نگهداری کنید.


اگر شما نیاز به کمک برای نصب هروف، راهنمای نصب و راه اندازی گام به گام طراحی سایت خود به همراه دستورالعمل و راهنمایی عیب یابی دارید کافی است فهرست کتاب آموزش استفاده از سیستم مدیریت محتوای استودیوی هروف را مشاهده نمایید و برای رفع مشکل خود جهت طراحی وب سایت اقدام نمایید.

 

این کتاب قبل از نصب هروف و شروع به استفاده از آن، ایده خوبی است که به شما یک حس کلی از آنچه در هروف خواهید دید، و چگونه کار می کند، می دهد. در این بخش به شما  یک تصویر بزرگ از انچه که با آن مواجه خواهید شد می دهد که به شما کمک می کند که با هروف بیشتر آشنا شده، و شما را در در تعیین اینکه آیا استودیوی هروف برای پروژه شما مناسب می باشد و کمک شایانی در جلو بردن سرمایه گذاری خود چه در در هزینه و چه در زمان می تواند داشته باشد.

قبل از نصب دروپال و شروع استفاده از آن، آن ایده خوبی است برای به دست آوردن یک حس کلی از آنچه در آن است، و چگونه کار می کند. در این بخش به شما می دهد یک تصویر بزرگ است که کمک می کند تا شما را به فریم که چگونه شما در مورد دروپال فکر می کنم، و شما در تعیین اینکه آیا آن را مناسب برای پروژه شما کمک می کند. این سرمایه گذاری های کوچک از زمان جلو شما بی اندازه در دراز مدت کمک خواهد کرد