علاوه بر ابزارهای ارائه شده و افزونه های نرم افزار استدیوی هروف، ابزارهای کاربردی و رایگان دیگری نیز ایجاد شده که امکاناتی را میتواند به وب سایت شما اضافه کند. فارغ از این که وب سایت شما با چه تکنولوژی ای ایجاد شده و یا از نرم افزار استدیوی هروف استفاده میکنید یا نه شما میتوانید از این ابزار به صورت رایگان استفاده نمایید.

 

در زیر فهرست این ابزار در اختیار شما قرار گرفته است: